Protrombinsko vreme (INR analiza krvi) nalaz, normalne, povišene i snižene vrednosti

inr u krvi

PROTROMBINSKO VREME (PV/PT) je najčešće korišćen koagulacijski test kojim se meri brzina zgrušavanja krvi. Protrombinsko vreme je analiza krvi koja može da se koristi za ispitivanje problema sa krvarenjem, ali i za proveru učinka medikamenata koji sprečavaju zgrušavanje krvi. PV se meri u sekundama potrebnim da se formira krvni ugrušak.

Protrombinski test se ponekad označava i kao INR analiza.

INR (internacionalizovani normalizovani odnos) je način standardizacije nalaza dobijenih testom protrombinskog vremena, bez obzira na metod merenja. Zahvaljujući tome lekari mogu da tumače rezultate na isti način, čak i kada oni dolaze iz različitih laboratorija i kada su dobijeni različitim metodima merenja. U nekim laboratorijama se u nalaz upisuje samo INR bez PV.

krvna slika protrombinsko vreme

Drugi koagulacijski testovi (testovi zgrušavanja krvi), kao što je parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (APTT), mogu da se koriste kod pacijenata koji uzimaju medikament za razređivanje krvi koji se zove heparin. Ovim testovima se određuju drugi faktori zgrušavanja krvi ili se oni koriste za proveru da li je doza heparina pravilna. Parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT) i protrombinsko vreme (PV) često se određuju istovremeno kod ispitivanja problema sa krvarenjem, kao i u slučaju prekomernog krvarenja tokom operacije.

Faktori koagulacije (faktori zgrušavanja krvi) su neophodni da bi se krv zgrušala, a većina nastaje u jetri. Protrombin, ili II činilac, jedan je od faktora koagulacije koji se stvaraju u jetri. Za stvaranje protrombina i drugih faktora koagulacije, neophodan je vitamin K. Određivanje protrombinskog vremena je veoma važan nalaz krvi, jer se pomoću njega proverava prisustvo 5 različitih faktora zgrušavanja krvi (činioci I, II, V, VII i X).

HORMONSKI STATUS

Protrombinsko vreme se produžava usled:

 • dejstva lekova za razređivanje krvi, kao što je varfarin
 • sniženog nivoa faktora koagulacije
 • promene aktivnosti nekog od faktora koagulacije
 • odsustva nekog od faktora koagulacije
 • drugih supstanci, koje se zovu inhibitori, a utiču na faktore koagulacije
 • porasta aktivnosti faktora koagulacije

Abnormalno protrombinsko vreme česta je posledica bolesti jetre, povrede ili lečenja medikamentima za razređivanje krvi.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je kućni test za protrombinsko vreme. Ako vam je određivanje protrombinskog vremena potrebno češće i u dužem periodu, možete da pitate lekara da li bi ova vrsta testa bila podesna za vas.


Rezultati nalaza

sterilitet kod muskaraca simptomi

Kao što smo već rekli, protrombinsko vreme je test kojim se određuje brzina zgrušavanja krvi. Drugim rečima, ovim testom se određuje vreme potrebno da se stvori ugrušak u uzorku krvi.

U normalnim uslovima, kada dođe, na primer, do povrede, posekotine, itd., aktiviraju se faktori koagulacije, koji formiraju mrežu, ili koagulum, na mestu oštećenja, čija je funkcija da zaustavi krvarenje. Ukoliko mehanizam koagulacije ne funkcioniše pravilno, odnosno ako svaki faktor koagulacije nije aktivan u dovoljnoj meri ili ga nema u potrebnoj količini, dolazi do krvarenja, ali i do formiranja prekomernog broja ugrušaka. Proces stvaranja ugrušaka podrazumeva spoljašnji i unutrašnji put i različite faktore koagulacije. Ova dva puta se na kraju spajaju u zajedničku putanju, a protrombinsko vreme služi za procenjivanje spoljašnjeg i zajedničkog puta zgrušavanja krvi.

Protrombinsko vreme izražava se u sekundama, mada neke laboratorije koriste i procente u odnosu na PV zdravih osoba.


Normalno protrombinsko vreme

Normalne vrednosti protrombinskog vremena, navedene ovde, zovu se referentne vrednosti i služe samo kao smernice. Opseg normalnih vrednosti može da se razlikuje od laboratorije do laboratorije, a izveštaj laboratorije bi trebalo da sadrži opseg korišćenih vrednosti.

Pored toga, rezultate tumači lekar, prema zdravstvenom stanju pacijenta i drugih faktora. To znači da vrednost koja nije u granicama normalnih, ovde navedenih, i dalje može da bude normalna u laboratoriji koja je radila analizu.

Metod standardizacije rezultata merenja protrombinskog vremena, koji se zove sistem internacionalizovanog normalizovanog odnosa (INR), razvijen je da bi rezultati dobijeni različitim metodama testiranja mogli da se tumače na isti način. Upotrebom INR sistema, lečenje varafarinom, na primer, biće uvek isto. Neke laboratorije u nalaze upisuju samo INR, dok PV izostavljaju.

Protrombinsko vreme (PV) i internacionalizovani normalizovani odnos (INR)
Protrombnsko vreme (PV/PT) 8,7 – 11,5 sekundi
Internacionalizovani normalizovani odnos (INR) 0,8 – 1,2

Doza varfarina se menja, pa je protrombinsko vreme duže od normalnog (za oko 1,5 – 2,5 puta, odnosno vrednost INR je 2 – 3). Protrombinsko vreme može da bude produženo kod osoba sa veštačkim srčanim zaliscima, pošto ovi zalisci mogu da dovedu do formiranja ugrušaka.

Abnormalne vrednosti protrombinskog vremena

 • Produženo protrombinsko vreme može da znači nedostatak ili sniženi nivo jednog ili više faktora koagulacije (činioci I, II, V, VII ili X). Takođe, može da znači da postoji nedostatak vitamina K ili prisustvo bolesti jetre, poput ciroze, ili da je došlo do povrede jetre. Produženo protrombinsko vreme  može da znači i da pacijent ima diseminovanu intravaskularnu koagulaciju (DIK), oboljenje koje je opasno po život, jer organizam troši faktore koagulacije takvom brzinom da krv ne može da se zgruša, a krvarenje ne može da se zaustavi.
 • Produženo protrombinsko vreme (PV) može da bude posledica upotrebe medikamenata za razređivanje krvi (antikoagulansi), kao što je varfarin ili, u retkim slučajevima, heparin.

Šta znači INR nalaz ?

Da bi vam INR analiza bila jasnija saznajte šta znači kad je nizak ili povišen

Nizak INR

Kad je INR nizak (protrombinsko vreme) postoji povećan rizik od stvaranja tromba jer je krv gušća. Referentne (normalne) vrednosti su imeđu 0.9 i 1.3, a mereno u sekundama, između 11 i 15 sekundi. Kada analiza krvi pokazuje nizak INR to je obično razlog za brigu.

Lekar će pokušati da utvrdi uzrok koji izaziva nizak INR u krvi. Na primer, previše vitamina K u ishrani ili ako ste propustili da popijete lekove, to može dovesti do niskog INR.

Šta se dešava ako je krv “opasno gusta”?

Veoma nizak INR znači da je prisutan povišen rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Simptomi krvnog ugruška (tromba)

 • iznenadna utrnulost u nekom udovu
 • osećaj utrnulosti i obamrlosti po celom telu
 • problemi sa vidom
 • iznenadan problem sa govorom
 • gubitak ravnoteže, vrtoglavica, nesvestica, problem sa koordinacijom
 • bol, otok, crvenilo ili toplota u nekom delu tela
 • bol u grudima i plitko disanje
 • iznenadna, intenzivna, jaka glavobolja

Povišen INR

Ako je INR dosta povišen, onda postoji rizik od unutrašnjeg krvarenja.

Lekar će sigurno pokušati da vidi šta je uzrok visokog INR. Na primer, nedovoljno vitamina K može dovesti do visokog INR, kao i neki lekovi. Antibiotici privremeno povećavaju INR.

Šta se dešava ako je krv “opasno bistra”?

Kada nalaz pokazuje veoma visok INR znači da je prisutan povišen rizik od unutrašnjeg krvarenja. Ako padnete ili doživite sličnu nezgodu, ako imate simptome krvarenja ili vam se pojave neobične modrice, obavestite o tome svog lekara.

Unutrašnje krvarenje je najopasnije ako se javi u stomaku ili mozgu.

Ozbiljniji simptomi unutrašnjeg krvarenja

 • jaka, neobična glavobolja, koja može biti simptom intracerebralnog krvarenja
 • jak bol u stomaku može biti simptom krvarenja u stomaku

Jako krvarenje se može javiti u bilo kom delu tela.

Ostali simptomi unutrašnjeg krvarenja

 • duže krvarenje, čak i kod sasvim malih posekotina
 • produžena menstruacija
 • često krvarenje iz nosa
 • povraćanje krvi
 • krvarenje iz desni
 • krv u mokraći
 • krv u stolici ili tamna stolica

Krvarenje u mozgu

Ako je INR 4,5 ili veći od toga duže vreme, povećava se šansa od krvarenja u mozgu.


Zašto se određuje protrombinsko vreme

Protrombnsko vreme (PV) meri se zbog sledećih razloga:

 • utvrđivanje uzroka abnormalnog krvarenja, podliva ili izbijanja modrica
 • provere dejstva varfarina – ovaj test se obavlja redovno da bi se utvrdilo da li je doza pravilna
 • provere nivoa faktora koagulacije, jer nedostatak nekih od njih može da dovede do poremećaja krvarenja koji su familijarni (nasledni), kao što je hemofilija
 • provere da li je nivo vitamina K snižen, pošto je ovaj vitamin potreban za stvaranje protrombina i drugih faktora koagulacije
 • provere bezbednosti procedure ili operativnog zahvata koji mogu da dovedu do krvarenja
 • provere rada jetre – nivo protrombina se proverava uporedo sa ostalim parametrima funkcije jetre, kao što su aspartat aminotransferaza (AST) i alanin aminotransferaza (ALT)
 • provere da li organizam koristi faktore koagulacije previše brzo, pa krv ne može da se zgruša i krvarenje ne može da se zaustavi – ovakav nalaz može da znači da pacijent ima diseminovanu intravaskularnu koagulaciju (DIK), odnosno stečeni poremećaj hemostaze (zaustavljanja krvarenja)

Šta može da utiče na rezultate koje pokazuje krvna slika ?

U razloge zbog kojih analiza krvi ne može da se obavi i one zbog kojih INR nalaz može da bude beskoristan, spadaju:

 • Uzimanje medikamenata koji deluju na učinak varfarina i vitamina K. U takve lekove spadaju antibiotici, cimetidin, barbiturati, kontraceptivne pilule, hormonska terapija i suplementi vitamina K.
 • Jaka dijareja ili povraćanje koji dovode do gubitka tečnosti u organizmu i dehidracije, usled čega može da dođe do produženog protrombinskog vremena. Ako je dijareja posledica slabe apsorpcije hranljivih materija, vitamina i minerala u crevima (sindrom malapsorpcije), PV može da bude produženo usled nedostatka vitamina K.
 • Konzumiranje namirnica sa visokim sadržajem vitamina K, u koje spada zelenolisno povrće, poput kelja, spanaća, blitve, brokolija i prokelja, takođe utiče na rezultate.
 • Konzumiranje velike količine alkohola, kao i upotreba nekih biljnih preparata ili prirodnih lekova, takođe su faktori koji dovode do promenjenih rezultata testa.

INR i ishrana

Mogu li određene namirnice sniziti INR?

Hrana koja sadrži vitamin K može sniziti INR, jer vitamin K podstiče zgrušavanje krvi.

Ishrana utiče na INR nalaz a u zavisnosti da li treba da ga povećate ili snizite obratite pažnju na sledeće namirnice:

Meso

Svinjska i goveđa džigerica su bogate vitaminom K i ako ih često jedete mogu sniziti INR. Teletina i jagnjetina takođe sadrže vitamin K, kao i piletina i ćuretina. Dakle, ishrana bogata mesom može dovesti do niskog INR. To ne znači da se morate potpuno odreći mesa ako želite da povećate INR. Međutim, morate regulisati ishranu tako da vam unos mesa bude redovan i da svakodnevno jedete iste količine mesa. Tako ćete stabilizovati INR, što je veoma važno za određivanje doze antikoagulanasa. Umerenost je ovde ključna.


Voće, povrće, začini i začinsko bilje

Kupus, brokoli, špargle i prokelj su bogati vitaminom K. Vitamin K se nalazi i u kruškama, rabarbari, naru i grožđu, kao i u bosiljku, majčinoj dušici i žalfiji. Majoram, korijander i kajenska paprika takođe sadrže vitamin K, kao i zeleno povrće (kelj, spanać, zelena salata). Ako naglo počnete da jedete veće količine ovih namirnica, verovatno će vam opasti INR. Ishrana bez naglih promena u pogledu onoga šta se jede pomaže u održavnju INR.


Mlečni proizvodi i proizvodi od soje

mleko

Mlečni proizvodi sadrže vitamin K i mogu sniziti INR. Na prvom mestu po sadržaju vitamin K su sirevi, a zatim jogurt i puter. I tofu i drugi proizvodi od soje sadrže ovaj vitamin, pa je najbolje da smanjite unos ovakvih proizvoda ako vam je INR već nizak.


Ulja i jezgrasto voće

Određeno orašasto voće i neka ulja sadrže vitamin K. Trideset grama pinjola sadrži 15 mikrograma vitamina K. Jedna kašika preliva za salatu od sirćeta i ulja takođe sadrži 15 mikrograma vitamina K. Naglo povećanje ovakvih namirnica u ishrani snižava INR i povećava rizik od stvaranja tromba.


Šta bi još trebalo da znate

 • Protrombinsko vreme se meri u isto doba dana, kako bi nalazi analiza pokazali da li je određena prava doza varfarina za sprečavanje formiranja krvnih ugrušaka.
 • Još jedan koagulacioni test, koji se zove parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT), meri druge faktore zgrušavanja krvi. Parcijalno tromboplastinsko vreme i protrombinsko vreme, testovi su koji se često obavljaju istovremeno radi ispitivanja problema sa krvarenjem.
 • Nivo protrombina se proverava uporedo sa drugim testovima za proveru funkcije jetre, kao što su testovi za merenje nivoa aspartat aminotransferaze (AST) i alanin aminotransferaze (ALT).