Krvna slika: ALT u krvi (alanin aminotransferaza) referentne vrednosti, povišen, smanjen

krvna slika alt

Test alanin transferaze (ALT) meri nivo enzima u krvi. Alanin aminotransferaza se uglavnom nalazi u jetri, ali se u malim količinama može naći i u bubrezima, mišićima, srcu i pankreasu. ALT se ranije zvao serum-glutamat-piruvična transaminaza (SGPT).

Nivo ovog enzima se meri da bi se odredilo oboljenje ili oštećenje jetre. Niske vrednosti ALT-a se normalno nalaze u krvi. Kada je jetra oštećena ili obolela, ona oslobađa alanin transferazu u krvotok što povećava vrednosti ALT-a u krvi. Najveći rast koncentracije alanin aminotransferaze uzrokovan je oštećenjima jetre.

ALT test se najčešće radi zajedno sa ostalim testovima koji mogu odrediti oštećenje jetre, a to su aspartat aminotransferaza (AST), alkalna fosfataza, izoenzimi laktat dehidrogenaze (LDH) i bilirubin. Odnos AST-a i ALT-a može nekada odrediti da li postoji oštećenje jetre ili nekog drugog organa.

Normalne vrednosti

Referentne vrednosti za ALT iznose 3-17 mJ/ml.

Uzroci povišenih vrednosti

Povećane vrednosti se javljaju kod akutnih i hroničnih oboljenja, kao što su:

 • virusna oboljenja: Hepatitis (A, B, C, D, E), Koksaki virus, Ebola,
 • toksična oboljenja: alkohol, lekovi, industrijski ili biološki otrovi,
 • hronična disfunkcija hepatocita,
 • ciroza jetre,
 • oboljenja pankreasa zbog pritiska na žučne puteve,
 • u mišićnoj distrofiji,
 • posle napornog fizičkog rada kod osoba koje su neutrenirane,
 • traume i nagnječenje mišića,
 • dekompenzovanoj insuficijenciji srca,
 • plućnoj tromboemboliji, itd.

Faktori rizika

Povišene vrednosti ALT-a mogu imati:

 • alkoholičari,
 • osobe koje imaju masnu jetru (ovo stanje je reverzibilno, što znači da se jetra vraća u normalu ako se promene ishrana i način života),
 • osobe koje koriste sledeće lekove:
 • antibiotike tetracikline,
 • citostatike: metotreksat, azatioprin, 6-merkapto-purin,
 • analgetike: acetaminofen tj. paracetamol, fenilbutazon,
 • fenotijazine: hlorpromazin,
 • halotane,
 • steroide: C-17 alkilna grupa, metil-testosteron kod doping sportista,
 • oralna kontraceptivna sredstva,
 • oralne antidijabetike,
 • antituberkulotike, itd.

Simptomi

Svaka bolest koja može da izazove povišene vrednosti alanin aminotransferaze ima svoje karakteristične simptome. Simptomi zavise od uzročnika i od stepena oboljenja.
Dijagnoza oboljenja jetre

Da bi se dijagnostikovale bolesti jetre, moraju se odraditi različiti testovi. Pre svega vađenje krvi i određivanje enzima u njoj. Osnovni enzimi za dijagnostiku su transferaze, ALT i AST, koje se ispoljavaju prilikom većih ili manjih oštećenja, kao i nekroze hepatocita.

Lečenje

Lečenje povišenih vrednosti alanin transferaze zavisi od uzročnika.