sinopen mast

Synopen mast

April 26, 2018 simptomibolesti 0

Šta je synopen (Sinopen) i za šta se koristi? Sinopen je lek koji sadrži aktivnu supstancu hloropiramin. Spada u grupu H1 antihistaminika. Histamin je supstanca […]