Krvna slika: Nalaz AST u krvi (aspartat aminotransferaza)

ast u krvi

ŠTA JE AST?

Aspartat amino-transferaza (AST) ili SGOT je enzim čija se  koncentracija meri u krvi. AST je enzim koji se normalno nalazi u  crvenim krvnim zrncima, jetri, srcu, mišićima, pankreasu i bubrezima.  Slobodan AST se u krvi uobičajeno nalazi u maloj koncentraciji.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

• Kada dođe do oštećenja organa, kao što su srce ili jetra dolazi i  do porasta koncentracije ovog enzima u krvi. Nakon ozbiljnog oštećenja  ovih organa nivo AST-a u krvi raste za 6 do 10 sati i ostaje visok 4  dana. Zajedno sa AST može se određivati i ALT. Na osnovu odnosa ALT i  AST može se se posumnati na određeno oštećenje jetre ili drugih organa.
• U cilju otkrivanja i praćenja različitih oštećenja i oboljenja jetre, srca i drugih organa.

Uzorak:

Parametar se određuje u uzorku krvi.
Nije potrebna posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

O parametru:

AST je enzim koji je pre svega prisutan u srcu, jetri, skeletnim mišićima i bubrezima. Prisutan je i u drugim tkivima: u pankreasu, plućima, slezini, crvenim krvnim zrncima. U krvi je normalno prisutan u niskim koncentracijama. Pri povredi ćelija, enzim se oslobađa u krv.

Radi otkrivanja oštećenja ćelija jetre, najčešće se određuju zajedno AST i ALT.Ipak, ALT je specifičniji test (povećanje aktivnosti ALT se retko javlja kod drugih bolesti), za razliku od AST čija aktivnost u krvi može biti povišena i kod drugih stanja i bolesti. Osim toga, aktivnost ALT ostaje duže povišena od aktivnosti AST. Zbog toga se smatra da je korist od određivanja AST, kao dodatnog testa, ograničena.

Rezultati:

Povišene vrednosti AST:
Kod muškaraca afričkog porekla vrednosti su oko 15% više.

Bolesti jetre su najčešći uzrok povišenih vrednost AST.  Najčešće je aktivnost ALT viša nego AST (izutetak je npr. alkoholni hepatitis, ciroza jetre).

Kod akutnih povreda jetre (npr.virusni hepatitis, druge bolesti jetre koje su povezane sa akutnim izumiranjem ćelija jetre), vrednosti AST i ALT mogu biti povišene čak i pre pojave znaka i simptoma bolesti (kao što je žutica). Aktivnosti oba enzima kod akutne povrede jetre mogu biti i do 100 puta veće od gornje granice referentnih vrednosti, mada su vrednosti najčešće povećane 10-40 puta. Maksimum aktivnosti enzima se dostiže između 7. I 12. dana, nakon čega vrednosti postepeno opadaju. Pik aktivnosti ovih enzima nije u vezi sa prognozom bolesti.

Kod alkoholičara dolazi do različitih oštećenja jetre.

Kod toksičnog hepatitisa, koji je izazvan hemikalijama koje deluju toksično na jetru, AST i ALT su povišeni. Vrednosti su vrlo visoke, često više od 85 puta od gornje granice referentnih vrednosti.

Kod hroničnih bolesti jetre, vrednosti AST su umereno povišene, obično manje od 4 puta od gornje granice referentnih vrednosti.