Turetov sindrom ( simptomi kod dece i odraslih, naslednost, lečenje)

turetov sindrom

ČINJENICE

 

 • Turetov sindrom jedan od nekoliko poremećaja tikova.
 • Karakterišu ga mnogi tikovi koji se često menjaju.
 • To je neurobiološki poremećaj koji je genetski nasleđen.
 • Češće se dešava kod osoba muškog pola.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

 

Šta je tik? Tik je nedobrovoljan brz ili iznenadan pokret ili iznenadan pokret ili zvuk koji se ponavlja opet i opet.

 

ČETIRI GLAVNA TIPA TIKOVA:

 

 • Koprolalija- Ponavljanje nepristojnih reči;
 • Kopropraksija- Ponavljanje nepristojnih gestova;
 • Eholalija- Ponavljaju ono što su čuli;
 • Ehopraksija- Imitiranje radnji koje su videli.

 

TIPOVI TURETOVOG SINDROMA

 

 • Čisti Turetov sindrom- često prolazi bez dijagnoze i nije povezan sa drugim stanjima;
 • Puni TS- uključuje extremno ponašanje kao što je koprolalija/ kopropraksija;
 • TS plus- kada su prisutna povezana stanja.

 

Čisti TS često ne izaziva probleme u ponašanju i učenju, ali povezani poremećaji dovode do poteškoća:

 • Poremećaj deficita pažnje (ADHD)
 • Opsesivno kompulsivni poremećaj (OCD)
 • Opozicioni prkosan poremećaj (ODD)
 • Nastupi agresije
 • Problemi sa finom motornom kontrolom
 • Organizacioni problemi
 • Poteškoće u razumevanju kod čitanja.

 

 

KAKO MOŽEMO POMOĆI?

 • Razgovarajte sa roditeljima (i sa detetom ako je prikladno)
 • Zaustavite zadirkivanje po svaku cenu
 • Dozvolite dodatno vreme kako bi zaustavili stres
 • Obezbedite pauzu kada tikovi postanu remetilački
 • Imajte diskretan znak po kojem individua može otići da privatno ispolji tikove
 • Dozvolite da sede tako da se izbegne buljenje
 • Ako imaju glasan govorni tik, dozvolite da izbegnu veliku grupu i vreme kada je potrebna tišina kao što su otvaranja/ zatvaranja događaja
 • Ako imaju dodirni tik- dozvolite tampon zonu ali budite pažljivi da ih ne izolujete
 • Ne kažnjavajte tik.