Jetrene probe: Šta znače povišene vrednosti?

Najčešći parametri za određivanje jetrenih proba uključuju određivanje bilirubina i vrijednosti enzima

Jetra je parenhimatozni organ smješten na desnoj strani trbušne šupljine. Ima vrlo važnu ulogu u nizu metaboličkih, kako kataboličkih tako i anaboličkih procesa, pa se zato nerijetko naziva centralni laboratorij organizma. U njoj se odvija velik dio metabolizma ugljikohidrata, masti, bjelančevina i drugih dušikovih tvari. U jetri se također obavljaju procesi detoksikacije, konjugacije i esterifikacije. Ispitujući kako jetra obavlja sve spomenute procese dobiva se uvid u njenu funkcionalnu sposobnost. Osim toga, jetra je u svojoj funkcionalnoj djelatnosti usko vezana i s drugim organima pa je katkad teško odvojiti jetrene od izvan-jetrenih čimbenika. Kako jetra posjeduje veliku regenerativnu (obnavljajuću) sposobnost i funkcionalnu rezervu, ponekad je funkcionalno sposobna i pored uznapredovalih primarnih anatomskih promjena ili sekundarnih promjena zbog procesa u žučnim vodovima. Čak i kod ciroze jetre ili malignih tumora jetreno-žučnog sustava, zbog njihove relativno polagane progresije jetra može neko vrijeme kompenzatorno održavati funkcionalnu sposobnost.

Što su jetrene ili hepatalne probe?

Upravo zbog složenosti problematike ispitivanja jetreno-žučnog sustava, danas se upotrebljava cijeli niz testova za koje se uvriježio naziv jetrene ili hepatalne probe. Međutim, taj naziv je pogrešan, jer je vrlo malo laboratorijskih testova čiji ishod ovisi samo o morfološko-anatomskom statusu i funkciji jetre. Sam naziv jetrene probe nedovoljno je definiran i zato što pojedine bolnice i druge zdravstvene ustanove imaju različit niz testova za tu svrhu. Zbog toga je ispravno uvijek točno naznačiti koje se pretrage od laboratorija traže.

Najčešći parametri za određivanje jetrenih proba su određivanje bilirubina (ukupnog i direktnog) i vrijednosti enzima: transaminaza – AST (aspartat aminotransferaza), ALT (alanin aminotransferaza), GGT (gama glutamiltransferaza) i AP (alkalna fosfataza).

Dijagnostička vrijednost

Enzimi jetreno-žučnog sustava mogu se podijeliti u tri grupe:

  • enzimi koji se sintetiziraju u jetri
  • indikatorski enzimi
  • enzimi lokalizirani u epitelu žučnih vodova.

U bolestima jetre i žučnih vodova, određivanje aktivnosti raznih enzima u serumu ima vrlo veliku dijagnostičku vrijednost. Razvojem kliničke enzimologije, posljednjih godina je došlo do naglog povećanja mogućnosti ispitivanja jetreno-žučnog sustava i poboljšana je diferencijalna dijagnostika tih bolesti.

Vrlo osjetljivim i specifičnim enzimskim testovima moguće je vrlo rano otkriti patološke procese koji se očituju kao promjena u propusnosti stanične membrane. Naime, posljedica povećane propusnosti je pojačan izlazak enzima iz oštećenih stanica pa njihova koncentracija u serumu raste

Kliničko značenje

Određivanje jetrenih proba ima vrlo važnu dijagnostičku vrijednost kod svih tipova hepatitisa, ciroze jetre, žutice, bolesti žučnih vodova, raznih otrovanja kao i malignih oboljenja.

Kako se pacijent treba pripremiti?
Uzorak krvi za određivanje jetrenih proba uzima se na tašte. Krv se sakuplja u epruvete bez antikoagulansa, jer se željeni parametri određuju u serumu.

Koliko se dugo čeka nalaz pretrage?
Analiza uzorka izvodi se na automatskim analizatorima koji su visoko specifični i osjetljivi, a čija brzina rada omogućava dobivanje rezultata u istom danu. Ova pretraga se ne ubraja u hitne laboratorijske pretrage, osim u slučajevima kada liječnik to posebno zatraži.

Ako su nalazi pozitivni…?
U slučaju pozitivnih nalaza slijede dodatne serološke pretrage s ciljem otkrivanja antitijela na antigene hepatitisa. Ako se od početka sumnja na hepatitis (A, B ili C) uz uzorak krvi za jetrene probe odmah se uzima i uzorak krvi za serološke pretrage.

jetra