Sinacilin (kapsule i sirup) upotreba, doziranje i neželjena dejstva

sinacilin

Sinacilin je lek koji kao aktivnu supstancu sadrži antibiotik iz grupe penicilina koji se zove amoksicilin. Koristi se za lečenje brojnih infekcija, uključujući:

 • Infekcije gornjih respiratornih puteva (sinuzitis, tonzilitis i nazofaringitis)
 • Infekcije donjih respiratornih puteva (bronhitis i pneumonija)
 • Upala srednjeg uha
 • Infekcije urinarnog trakta (komplikovani i nekomplikovani cistitis, pijelonefritis i uretretis)
 • Infekcija genitalnog trakta (gonoreja)
 • Infekcija serozne membrane koja oblaže abdominalnu šupljinu
 • Prevencija endokarditisa
 • Zubni apces
 • Tifoidna i paratifoidna groznica
 • Eradikacija Helicobacter Pylori

Sinacilin je antibiotik širokog spektra dejstva i deluje uglavnom na gram pozitivne bakterije (streptokoke i stafilokoke) i na mali broj gram negativnih bakterija (npr. Escherichica coli i Haemeophillus influenzae).

Dobro se resorbuje nakon oralne primene i najveća koncentracija u krvi se postiže svega par sati nakon oralne primene. Hrana može da utiče na stepen absorpcije ovog leka, te se preporučuje uzimanje sat vremena pre ili dva sata posle obroka.

Mere opreza

Kod manje od 0.01% pacijenata su prijavljene alergijske reakcije. Ustanovljena je i unakrsna preosetljivosti između penicilina i cefalosporina, pa se ovaj lek ne treba primenjivati kod pacijenata koji su alergične na cefalosporine.

U retrospektivnoj studiji koja je pratila uzimanje ovog leka od strane 14717 pacijenata, kod 5 pacijenata je prijavljeno oštećenje bubrega (0.03%). Iz tog razloga, ovaj lek se treba primenjivati u smanjenim dozama kod pacijenata koji već imaju oslabljenu bubrežnu funkciju.

Tokom terapije ovim lekom kod pacijenata koji imaju infektivnu mononukleozu, može doći do pojave eritematoznog raša.

Potreban je oprez ako se ovaj lek primenjuje istovremeno sa antikoagulansima, jer se povećava rizik od krvarenja.

Sinacilin, trudnoća i dojenje

AU TGA svrstava ovaj lek u grupu B jer postoji dovoljno podataka o primeni ovog leka tokom humane trudnoće. Sinacilin nije ispoljio nikakvo teratogeno dejstvo i ako je neophodno, može se primeniti tokom trudnoće.

Može se primenjivati tokom dojenja, jer osim rizik od senzibilizacije, nema podataka o drugim štetnim dejstvima na odojčad.

Doziranje

Sinacilin postoji u obliku kapsula u dozama od 250 i 500 mg. Postoji i u obliku sirupa namenjenih za decu.

Uobičajena doza kod odraslih pacijenata je 500 mg tri puta dnevno. Trajanje terapije zavisi od vrste i težine infekcije.

Maksimalna dnevna doza ovog leka je 6000 mg.

Preporučeno doziranje sledi u tabeli ispod:

Infekcija Doza
Gonoreja Samo jedna doza od 3000 mg
Nekomplikovane urinarne infekcije i apces zuba Dve doze od 3000 mg (razmak između doza treba da bude 12 sati)
Eradikacija Helicobacter pylori 1000 mg dva puta dnevno u kombinaciji sa omeprazolom i klaritromicinom
Prevencija endokarditisa 2000 mg jedan sat pre procedure
Upala srednjeg uha 500 mg na svakih 8 sati tokom 10-14 dana
Infekcije gornjeg respiratornog trakta 500 mg na svakih 8 sati tokom 7-10 dana

Kod pacijenata čiji je klirens kreatinina 10-30 ml/min dozu treba smanjiti za 30%, dok kod pacijenata čiji je klirens kreatinina manji od 10 ml/min dozu treba smanjiti za 65%.

Doziranje kod dece se preračunava na osnovu telesne mase.

Interakcije

Jedina klinički značajna interakcija koja može imati ozbiljne posledice po zdravlje je sa lekom koji se zove metotreksat (lek koji se koristi za lečenje karcinoma i autoimunih bolesti). Sinacilin može da poveća nivo metotreksata u plazmi što povećava rizik od neželjenih efekata metotreksata.

Neželjena dejstva

Sinacilin može da izazove sledeća neželjena dejstva:

 • Produženo vreme krvarenja
 • Višak pokreta (hiperkinezija)
 • Konvulzije
 • Gljivične infekcije koje zahvataju oralnu sluznicu
 • Smanjenje broja leukocita u trombocita u krvi
 • Mučnina i povraćanje
 • Kristalurija kod pacijenata koji imaju smanjenu diurezu
 • Alergijske reakcije