Perikarditis (upala srčane maramice) uzrok, simptomi, lečenje

Zapaljenje srčane maramice (perikarda) se naziva perikarditis. Ovo zapaljenje počinje kao akutni perikarditis čiji uzrok može biti u samom perikardu ili može biti posledica neke sistemske bolesti.

Uzroci perikarditisa mogu biti mikroorganizmi, srčani udar, otkazivanje bubrega, sistemske bolesti vezivnog tkiva, hipotireoza, trauma, operacija, malignitet, radioterapija i određeni lekovi. Perikarditis može biti praćen perikardnim izlivom, tj. nakupljanjem tečnosti u samoj perikardoj kesi.

Nakupljanje tečnosti ometa rad srca. Međutim, brzina kojom se ova tečnost nakuplja određuje koliko će funkcionisanje srca biti poremećeno. Ukoliko se tečnost nakuplja polako organizam ovo može da toleriše, a srce radi skoro normalno. Kada je nakupljanje tečnosti brzo, srce više nije u stanju da normalno pumpa krv pa ovakvo stanje može biti životno ugrožavajuće, a naziva se srčana tamponada. Ako zapaljenje perikarda poprimi hroničan tok, prelazi u takozvani konstriktivni perikarditis u kom se perikard pretvara u jednu očvrslu kesu (oklop), a srce više nema prostora za normalan rad.

Simptomi perikarditisa su bol u centralnom predelu grudnog koša koji se pojačava sa udahom ili prilikom ležanja na ravnom, a olakšava ga uspravno sedenje. Kod prisustva tamponade postoji i otežano disanje, a kod konstriktivnog perikarditisa uvećanje jetre i slezine, nakupljanje tečnosti u trbušnoj duplji i otoci nogu.

Dijagnoza perikarditisa se postavlja na osnovu sledećih analiza:

1. Kompletan fizikalni pregled sa EKG-om.

2. Analize krvi: osnovne analize krvi + specifične analize koje bi mogle ukazati na uzrok perikarditisa

3. Ultrazvuk srca- radi procene stanja srca i perikardnog izliva.

4. RTG grudnog koša.

5. Srčana kateterizacija – da bi se procenili pritisci unutar srčanih šupljina i odredio dalji tok terapije kad je u pitanju konstriktivni perikarditis.

Kako se leči perikarditis?

Mirovanje je obavezno kod lečenja perikarditisa, naročito kod oblika kod kojih postoji slobodna tečnost u perikardu.

Nesteroidni аntiinflаmаtorni lekovi (NSAIL) koriste se za uklanjanje bola, ali i za smirivanje zapaljenskog procesa.

Kortikosteroidi se koriste samo u odredjenim slučajevima jakih zapaljenja i kada lekar to indikuje.

Kаdа je bаkterijskа infekcijа osnovni uzrok perikаrditisa, uključuju se antibiotici u terapiju.

Tаmponаdа srca je opаsnа komplikаcijа perikаrditisа zbog tečnosti nagomilаne oko srcа. U tom slučaju, obavezno je bolničko lečenje i dolazi u obzir perikardiocenteza (dreniranje tečnosti uz pomoć igle).

U nekim slučajevima, kada dolazi do zadebljanja perikarda i smetnji, dalazi u obzir i hirurško lečenje perikarditisa, kada se otklanja deo perikarda (perikardiotomija).

Terapija akutnog perikarditisa je usmerena na smanjenje bola i otklanjanje uzroka koji je doveo do zapaljenja perikarda, a obično se postiže lekovima. Kada je prisutna srčana tamponada terapiju predstavlja hitna drenaža nakupljene tečnosti (perikardiocenteza). Ukoliko je prisutan konstriktvni perikarditis njegovo lečenje se postiže hirurškom intervencijom.