Krvna slika: Zašto je LDH (laktat dehidrogenaza) u krvi povišen ili snižen

ldh u krvi

ŠTA JE LDH? Laktat dehidrogenaza (LDH) je enzim, neophodan u procesu pretvaranja šećera u energiju neophodnu ćelijama organizma. LDH je prisutan u brojnim organima i tkivima čitavog organizma, uključujući jetru, srce, pankreas, bubrege, skeletne mišiće, limfno tkivo i ćelije krvi.

Kada usled bolesti ili povrede dođe do oštećenja ćelija, može da nastupi oslobađanje LDH u krvotok, usled čega je LDH u krvi povećan.

Povišen LDH u krvi upućuje na akutno ili hronično oštećenje ćelija, mada su neophodna dodatna ispitivanja da bi se utvrdio pravi uzrok. Abnormalno snižena vrednost LDH javlja se veoma retko i obično se ne smatra štetnom.

krvna slika ldh

Koje vrste LDH izoenzma postoje?

Postoji 5 različitih oblika laktat dehidrogenaze koji se nazivaju izoenzimimima. Raspoznaju se po neznatnim razlikama u njihovoj strukturi. Izoenzimi LDH su LDH-1, LDH-2, LDH-3, LDH-4 i LDH-5.

Različite vrste LDH enzima nalaze se u različitim tkivima organizma. Zone visoke koncentracije svake pojedinačne vrste izoenzima su:

 • LDH-1 – srce i crvena krvna zrnca (eritrociti/RBC), kao i mozak
 • LDH-2 – mononuklearni fagocitni sistem (deo imunog sistema koji se sastoji uglavnom od ćelija sa fagocitnom funkcijom /fagocitne ćelije, ili „ćelije žderačice“, zadužene za proždiranje stranih štetnih agenasa u organizmu/, odnosno vrste leukocita koji se zovu monociti i makrofagi)
 • LDH-3 – limfno tkivo, pluća, krvne pločice (trombociti/PLT)
 • LDH-4 – bubrezi, placenta (posteljica), pankreas
 • LDH-5 – jetra i skeletni mišići (striatni mišići)

Zašto se javlja povišen LDH u krvi ?

Pošto je laktat dehidrogenaza prisutna u brojnim vrstama ćelija, povišen LDH u krvi može da ukazuje na mnoga oboljenja. Povišeni nivo aktivnosti LDH u krvi može da bude pokazatelj:

 • slabog dotoka krvi
 • cerebrovaskularnog akcidenta, poznatog i kao moždani udar, ili šlog
 • određenih oblika raka
 • srčanog udara, odnosno infarkta
 • hemolitičke anemije
 • infektivne mononukleoze
 • bolesti jetre, poput hepatitisa (upala jetre)
 • povrede mišića
 • mišićne distrofije
 • pankreatitisa (upale pankreasa)
 • nekroze, odnosno odumiranja tkiva
 • upotrebe alkohola ili nekih narkotika
 • sepse i septičkog šoka

Šta je LDH analiza krvi?

Merenje aktivnosti LDH u krvi je normalna procedura. Kod nekih oboljenja, aktivnost LDH se određuje i u urinu ili cerebrospinalnoj tečnosti (likvor, odnosno moždano-moždinska tečnost).

Kod odraslih osoba, laboratorijski tehničar obično vadi krv iz vene na unutrašnjoj strani lakta ili nadlanice. Tehničar će antiseptikom očistiti mesto kroz koje će uvesti iglu u venu i vezati elastičnu traku oko nadlaktice da bi vene nabubrile.

Potom se u venu polako uvodi igla, kroz koju krv izlazi u prikačenu epruvetu. Kada je epruveta napunjena, tehničar skida elastični povez, a potom izvodi igu iz vene. Mesto uboda se prekriva sterilnom gazom radi zaštite.

Pre nego što se uradi krvna slika treba obavestiti lekara o lekovima koje uzimate.Pojedini lekovi mogu da utiču na tačnost LDH analize. Velika količina vitamina C (askorbinske kiseline) može da snizi nivo LDH.

Alkohol, anestetici, aspirin, narkotici i prokainamid (antiaritmik, odnosno lek za lečenje nepravilnog srčanog ritma), mogu da podignu nivo LDH.

Naporni treninzi i pojačana fizička aktivnost, takođe mogu da budu razlog za povišen LDH. Pre analize krvi obavestite lekara o svim lekovima koje uzimate i pitajte koje bi trebalo da izbegavate.


LDH referentne vrednosti

Tipičan opseg vrednost LDH

Vrednost LDH u krvi može da se razlikuje u skladu sa godinama i metodama koje koriste određene laboratorije. Bebe i veoma mlada deca imaće mnogo više normalne vrednosti LDH od starije dece i odraslih osoba. Vrednost LDH se obično izražava u  internacionalnim jedinicama po litru krvi (IJ/l).

Obično, normalne vrednosti LDH u krvi izgledaju kao što je prikazano u tabeli koja sledi.

Starost Normalna vrednost LDH
0 do 10 dana 290 – 2000IJ/l
10 dana do 2 godine 180 – 430IJ/l
2 do 12 godina 110 -295IJ/l
Stariji od 12 godina 100 – 190IJ/l

Povišen LDH

Povišena vrednost LDH ukazuje na neko oštećenje tkiva. Povišena vrednost više od jednog izoenzima može da ukazuje na više od jednog uzroka oštećenja tkiva. Na primer, pacijent sa pneumonijom (upalom pluća) može istovremeno da ima i infarkt. Ekstremno visoke vrednosti LDH mogu da budu pokazatelj teških bolesti ili otkazivanja više organa.

Pošto je LDH enzim prisutan u brojnim tkivima čitavog organizma, sama vrednost LDH neće biti dovoljna za utvrđivanje lokaliteta i uzroka oštećenja tkiva. Dijagnostikovanje uz merenje nivoa LDH zahteva i druga ispitivanja i snimanja. Na primer, povišeni nivo LDH-4 i LDH-5 mogu da znače ili oštećenje jetre ili oštećenje mišića, međutim, bolest jetre ne može da se utvrdi bez potpunog panela jetre (analiza krvi za ispitivanje funkcije jetre).

Evo još nekih primera značenje povišene vrednosti nekih izoenzima:

 • -LDH-1 i/ili LDH-2 – akutni infarkt miokarda
 • LDH-3 – infarkt pluća, infektivna mononukleoza, toksični hepatitis, virusni hepatitis
 • LDH-4 i LDH-5 – povrede skeletnih mišića, bolesti jetre, zapaljenske i degenerativne bolesti mišića, maligne bolesti

Pre otkrića drugih krvnih markera za povredu srca, LDH se koristio za monitoring osoba sa infarktom. Sada je troponin, protein koji specifično stvaraju ćelije srca, često tačniji indikator infarkta.

Kada lekar dijagnostikuje vaše specifično oboljenje, moguće je da vas upućuje na redovno merenje nivoa LDH u krvi, kako bi mogao da prati napredak lečenja.

Nivo LDH se često koristi i tokom lečenja nekih oblika kancera, radi predviđanja ishoda i praćenja odgovora organizma na medikamente.


Snižena vrednost LDH

Manjak LDH utiče na razlaganje šećera u organizmu, koji se potom koristi kao energija za ćelije, naročito ćelije mišića. Veoma je redak slučaj da neko ima sniženu vrednost LDH.

Postoje dva tipa genskih mutacija, koji dovode do niskog nivoa LDH – mutacija LDHA i LDHB gena, prvi je zadužen za kodiranje laktat dehidrogenaze A (LDHA), drugi za kodiranje laktat dehidrogenaze B (LDHB). Osobe koje imaju prvi oblik genske mutacije, osećaće umor i bol u mišićima, naročito prilikom vežbanja. Osobe koje imaju drugi tip genske mutacije, možda neće imati nikakve simptome.

Sniženi nivo LDH može da se javi ako se konzumira velika količina vitamina C (askorbinske kiseline).


Prognoze

Određivanje aktivnosti LDH u krvi može da bude korisno sredstvo, koje lekarima pomaže da ispitaju i leče neka zdravstvena stanja. Normalne vrednosti se razlikuju prema uzrastu. Pošto istraživači i dalje saznaju sve više o ulozi laktat dehidrogenaze (LDH) u organizmu, korisnost praćenja nivoa LDH kod nekih bolesti i stanja, vremenom će biti sve veća.

loading...