Klebsiella bakterija (uzrok, simptomi, prenošenje, lečenje)

Klebsiella spp

Klebsiella spp bakterija je prisutna gotovo svuda u prirodi, pa se tako može naći u vodi, zemljištu, biljkama, insektima, životinjama i ljudima. Klebsiella bakterija je dobila ime po nemačko-švajcarskom mikrobiologu Edvinu Klebsu (1834-1913).

Članovi roda Klebsiella su deo normalne flore ljudi i životinja u nosu, ustima i crevima.

Vrste Klebsiella bakterija su sve gram-negativne i nepokretne.

Klebsiella spp se rutinski nalazi u ljudskom nosu, ustima i gastrointestinalnom traktu kao deo normalne flore; međutim, ona se može takođe ponašati kao oportunistički ljudski patogen.  Poznato je da vrste Klebsiella bakterije takođe mogu da zaraze razne životinje.

Stoga, može se naći Klebsiella bakterija u urinu, grlu, spermi, na koži, u oku, u nosu i dr. mestima kod ljudi.

Klebsiella bakterija može dovesti do širokog spektra bolesti, naročito:

pneumonije, infekcija urinarnog trakta, septikemije, meningitisa, dijareje i infekcija mekog tkiva. Neki sojevi Klebsiella bakterije su takođe uključeni u patogenezu ankilozirajućeg spondilitisa i drugih spondiloartropatija.

Većina humanih Klebsiella infekcija su uzrokovane sledećim vrstama:

– Klebsiella pneumoniae bakterija

– Klebsiella oxytoca bakterija.

Klebsiella bakterija


Klebsiella pneumoniae bakterija

Klebsiella pneumoniae uzrokuje niz bolesti, zavisno od toga koji deo tela inficira. Klebsiella pneumoniae je bakterija koja obično živi unutar creva čoveka, gde ne izaziva bolesti. Međutim, ako K. pneumoniae ulazi u druga područja tela, može izazvati niz različitih bolesti:

– Upala pluća

– Infekcije krvotoka

– Infekcije rane

– Hirurške infekcije na mestu reza

– Meningitis

– Infekcije urinarnog trakta.


Klebsiella bakterija simptomi

Klebsiella bakterijske infekcije uzrokuju simptome koji variraju u zavisnosti od mesta infekcije. Ljudi često razvijaju Klebsiella infekcije jer imaju oštećen imunitet od bolesti ili usled upotrebe medicinske intervencije. Mehanički ventilatori, cevčice (kateteri) koje odlivaju urin, opekotine i otvorene rane – favorizuju razvoj Klebsiella bakterija. Simptomi uključuju simptome bolesti pneumonije, infekcije kože i mekog tkiva, infekcije urinarnog trakta. Oni imaju tendenciju da se razvijaju kod ljudi koji su hospitalizovani ili koji se zbrinjavaju u dugoročnom opsegu vremena.

Simptomi infekcije sa Klebsiella pneumoniae bakterijom se razlikuju u zavisnosti od toga gde se nalazi infekcija i slični su simptomima istih bolesti koje uzrokuju drugi mikrobi.

Na primer, meningitis izazvan K. pneumoniae bakterijom proizvodi simptome bakterijskog meningitisa, uključujući groznicu, konfuziju, krutost vrata i osetljivost na jaka svetla.

Infekcije krvotoka (bakteremija i sepsa) usled Klebsiella bakterije uzrokuju groznicu, drhtavicu, osip, osetljivost na svetlost i izmenjeno mentalno stanje.

Pneumonija izazvana infekcijom sa Klebsiella pneumoniae može rezultirati sledećim simptomima:

  • groznica i drhtavica
  • simptomi slični gripu
  • kašalj, koji može proizvesti sluz, koja je žuta, zelena ili krvava
  • teškoće disanja.

Klebsiella bakterija kako se prenosi            

Kada je u pitanju Klebsiella bakterija kako se prenosi? Ova bakterija se najviše prenosi preko invazivnih medicinskih alata i opreme, koji su kontaminirani ovom bakterijom. Najviše su podložni ljudi koji su hospitalizovani i koji se tretiraju protiv nekih drugih bolesti. Ljudi koji imaju duge terapije antibioticima i/ili koriste mašine za disanje ili intravenozne katetere su u najvećem riziku.

Klebsiella pneumoniae kako se prenosi?

Infekcije K. pneumoniae su obično “nozokomijalne” infekcije, što znači da se prenose u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi. Ljudi koji imaju oslabljen imunološki sistem, ili bolesni ili povređeni ljudi koji prolaze kroz procedure za različita zdravstvena stanja, verovatnije će dobiti infekciju Klebsiella bakterijom.

Zdravi ljudi obično ne moraju da brinu o infekciji K. pneumoniae. Ove bakterije se ne prenose putem vazduha, već se prenose direktnim kontaktom između osoba (npr. kada neko sa kontaminiranim rukama dodirne ranu).

Kada je u pitanju Klebsiella bakterija, infekcije se mogu prenositi i putem upotrebe kontaminirane medicinske opreme.

Uzimanje antibiotika u toku dužeg vremenskog perioda takođe može povećati rizik da osoba dobije Klebsiella infekciju.


Klebsiella u urinu         

Infekcija urinarnog trakta se odnosi na svaku infekciju bubrega, uretera, bešike ili uretre. Većina urinarnih infekcija koje su zahvatile bešiku izaziva peckanje tokom mokrenja, urinarnu učestalost, hitnost i bol u donjem delu stomaka. Simptomi infekcije bubrega uključuju povišenu telesnu temperaturu, bolove u bokovima i leđima i moguću mučninu i povraćanje.

Klebsiella u urinu je čest nalaz u urinokulturi, uključujući:

– Klebsiella pneumoniae u urinu

– Klebsiella enterobacter u urinu.

Klebsiella enterobacter je normalni stanovnik crevne flore i stoga je prilikom neadekvatne upotrebe toaleta moguće da ova bakterija dospe u urinarni trakt, gde izaziva infekciju. Slično se dešava i sa ešerihijom koli.

Takođe, korišćenjem kontaminiranih urinarnih katetera je moguće da dospe Klebsiella u urinu. Pacijenti sa oslabljenim imunim sistemom su naročito podložni urinarnim infekcijama sa bakterijama iz crevne flore.


Klebsiella enterobacter u grlu

Ukoliko osećate simptome upale grla, uključujući bol u grlu, peckanje i grebanje grla, osećaj postojanja knedle u grlu i prisustvo sekreta iz grla – moguće da imate bakterijsku upalu grla. Među izazivačima infekcije grla može da bude i Klebsiella enterobacter u grlu.


Klebsiella spp u spermi

Može se takođe izolovati i Klebsiella spp u spermi, koja ne mora izazivati simptome. Ukoliko počne da izaziva simptome, to mogu da budu simptomi slični urinarnim infekcijama. Bakterijska infekcija sperme može da utiče na plodnost muškarca i mora se što pre lečiti.


Klebsiella lečenje

Doktori obično koriste antibiotike za lečenje infekcija Klebsiella bakterijom. Međutim, porast otpornih vrsta Klebsiella bakterija na antibiotike dodatno komplikuje stvari. Neki sojevi K. pneumoniae su otporni na većinu antibiotika, uključujući karbapeneme.

Kako se leče otporni (rezistentni sojevi) Klebsiella bakterije?

U ove svrhe se koristi nekoliko moćnih antibiotika koji su naročito efikasni kada se koriste u kombinaciji, a u ove lekove spadaju: aminoglikozidi, polimiksini, tigeciklin, fosfomicin i temocilin.