Granulociti (GRA u krvi) povišeni i sniženi

granulociti u krvi

ŠTA SU GRANULOCITI? Granulociti (GRA) su bele krvne ćelije (leukociti) koje pomažu imunološkom sistemu da se izbori protiv infekcije. Oni imaju karakterističnu morfologiju: imaju velike citoplazmatske granule, koje se mogu obojiti osnovnim bojama i dvostruko jezgro.

Obično granulociti imaju ulogu kako u urođenom tako i u adaptivnom imunološkom odgovoru u borbi protiv virusnih i parazitskih infekcija. Kao deo imunološkog odgovora, granulociti migriraju na mesto infekcije i oslobađaju više različitih efektorskih molekula, uključujući histamin, citokine, hemokine, enzime i faktore rasta. Kao rezultat toga, granulociti su sastavni deo inflamacije i imaju značajnu ulogu u eitologiji alergija.

Postoje tri vrste granulocita: bazofili, eozinofili i neutrofili.

 gra u krvi


Vrste i šta pokazuje GRA kad se radi krvna slika

– Neutrofilni granulociti pomažu u zaustavljanju mikroorganizama u infekcijama njihovom ingestijom i uništavanjem uz pomoć odgovarajućih enzima.

– Eozinofilni granulociti pomažu u kontroli upale, posebno aktivne tokom infekcije parazitima i alergijskih reakcija, sprečavaju supstance ili druge strane materijale da nanose štetu organizmu.

– Bazofilni granulociti proizvode enzime tokom napada astme i alergijskih reakcija.

Prisustvo granulocita u krvi je normalno. Ove bele krvne ćelije su deo vašeg imunološkog sistema i pomažu u odbrani vašeg tela od štetnih bakterija i virusa. Međutim, veliki broj granulocita u krvi nije normalan i obično ukazuje na zdravstveni problem.

Poremećaji koštane srži su glavni uzrok granulocitoze ili povećanog broja granulocita.


Šta su granulociti u krvnoj slici ?

Granulocitoza (povećani granulociti u krvi) se javlja kada je u krvi previše granulocita. To je stanje koje je usko povezano sa hroničnom mijelogenom leukemijom (CML) i drugim poremećajima koštane srži.

Šta su granulociti u krvnoj slici? Granulociti su bele krvne ćelije koje imaju male granule ili čestice. Ove granule sadrže brojne proteine koji su odgovorni za pomoć imunom sistemu u borbi protiv virusa i bakterija. Neutrofili, eozinofili i bazofili su tri vrste granulocita.

Granulociti se formiraju i sazrevaju u koštanoj srži. Koštana srž je sunđerasto tkivo koje se nalazi u mnogim kostima. Koštana srž sadrži matične ćelije, koje se na kraju razvijaju u različite vrste krvnih zrnaca, uključujući granulocite. Kada granulociti napuste koštanu srž, oni kruže kroz krvotok i reaguju na signale iz imunološkog sistema. Njihova uloga je da napadnu strane supstance koje izazivaju upale ili infekcije.

Povećanje broja granulocita se javlja kao odgovor na infekcije, autoimune bolesti i rak krvnih ćelija. Nenormalno visok broj belih krvnih zrnaca obično ukazuje na infekciju ili bolest. Granulocitoza je jedno stanje koje se karakteriše visokim brojem belih krvnih zrnaca, tj. granulocita.

Granulocitoza se takođe može videti u kombinaciji sa:

 • bakterijskom ili infekcijom krvotoka
 • sepsom
 • insuficijencijom bubrega
 • nekim autoimunim bolestima, uključujući reumatoidni artritis
 • metastatskim rakom
 • zapaljenskom bolesti creva
 • ekstremnim fizičkim ili emocionalnim stresom
 • opekotinama
 • srčanim udarom
 • upotrebom određenih lekova, uključujući i kortikosteroide.

Sniženi granulociti u krvi mogu da budu posledica sledećih bolesti/stanja: nedostatak u ishrani, hronična oboljenja, bolesti koštane srži uključujući ožiljke (mijelofibroza) i leukemija, virusne infekcije i jonizujuće zračenje.


Neutrofilni granulociti

Neutrofili ili neutrofilni granulociti su obično najobimniji od belih krvnih zrnaca. Koštana srž po pravilu proizvodi dnevno oko 100 milijardi neutrofila, a ova vrsta granulocita obično čini oko 50 do 70% leukocita u krvotoku. Neutrofili igraju ključnu ulogu u borbi protiv infekcija, posebno bakterijskih i gljivičnih infekcija. Njihova uloga u virusnim infekcijama ostaje područje aktivnog istraživanja.

Neutrofili su fagociti, što znači da oni okružuju i vrše invaziju na bakterije, koje tada ubijaju i digestiraju. Oni takođe proizvode mikroskopske mreže, poznate kao neutrofilne zamke koje zaglave bakterije koje izazivaju bolesti. Neutrofili migriraju kroz zidove krvnih sudova u tkiva kao odgovor na hemijske signale koji se pokreću kada se javlja infektivna invazija.

Povišeni neutrofilni granulociti

Povećanje neutrofila u krvi može biti uzrokovano:

 • akutni stres
 • infekcija
 • giht
 • reumatoidni artritis
 • tiroiditis
 • trauma
 • trudnoća

Smanjeni neutrofilni granulociti u krvi mogu biti uzrokovani:

 • anemija
 • bakterijska infekcija
 • hemoterapija
 • grip ili druge virusne bolesti
 • izlaganje zračenju.

Bazofilni granulociti

 BAZOFILNI granulociti

Bazifilni granulociti su najređa vrsta leukocita, sa manje od 1 do 2% leukocita u krvotoku. Ovi granulociti su manje razumljivi od drugih vrsta leukocita, ali istraživanje je otkrilo neke od funkcija ovih ćelija. Bazofili poseduju površinske receptore koji vezuju tip antitela odgovornog za pokretanje alergijskih reakcija.

Bazofili i njihove tkivne ”kolege” – nazvane mast ćelije – oslobađaju histamin kada se alergijski specifična antitela na površini ćelija susreću sa aktivnom supstancom. Dok se oslobađanje histamina odvija skoro odmah, veruje se da produkcija i lučenje drugih imuno-sistemskih hemikalija za signalizaciju iz bazofila trajno dovodi do upale tkiva izazvane alergijom i simptoma povezanim s njim.

Povećani bazofilni granulociti

Povećan procenat bazofila u krvi može biti izazvan:

 • ozbiljna alergija na hranu
 • upala
 • leukemija
 • hipotiroidizam
 • mijeloproliferativni poremećaji.

Niski bazofilni granulociti mogu da budu posledica sledećih uzroka:

 • hipertiroidizam
 • infekcije
 • akutne reakcije preosetljivosti

Eozinofilni granulociti

Eozinofili obično čine oko 1 do 4% leukocita koji kruže u krvotoku. Eozinofilni granulociti su posebno važni u borbi protiv parazitskih infekcija. Ljudski paraziti se kreću u veličini od jednoćelijskih organizama, kao što su oni koji uzrokuju malariju, do vrsta koje mogu biti dosta dugačke. Eozinofili su takođe sposobni za fagocitozu bakterija, iako su manje efikasni nego neutrofili i makrofagi. Ova vrsta granulocita igra ulogu i u određenim vrstama alergijskih reakcija. Značajno povišeni nivoi eozinofila mogu potencijalno uzrokovati oštećenja organa i tkiva, a najčešće su pogođeni srce, pluća, slezina i koža.

Visoki eozinifilni granulociti

Povećanje eozinofila može izazvati:

 • eozinofilija, koja može biti uzrokovana alergijskim poremećajima, parazitima, tumorima ili gastrointestinalnim poremećajima
 • alergijska reakcija
 • zapaljenje kože, kao što je ekcem ili dermatitis
 • parazitska infekcija
 • inflamatorni poremećaj, kao što je inflamatorna bolest creva ili celiakija
 • određeni tipovi raka.

Sniženi eozinofilni granulociti

Nenormalno nizak broj eozinofila može biti rezultat intoksikacije od alkohola ili prekomerne proizvodnje kortizola, kao što je slučaj kod Kušingove bolesti. Kortizol je hormon koji prirodno proizvodi telo. Nizak broj eozinofila takođe može biti posledica doba dana. U normalnim uslovima, broj eozinofila je najniži ujutro i najviši u večernjim časovima.

Osim ako se sumnja na zloupotrebu alkohola ili Kušingovu bolest, niski nivoi eozinofila nisu obično za brigu, osim ako su i druge bele krvne ćelije takođe neobično niske. Ako su sve bele krvne ćelije niske, to može signalizirati problem kod koštane srži.


Granulociti u trudnoći

Granulociti u trudnoći mogu da budu blago povišeni i ovo često nije razlog za brigu (naročito su neutrofilni granulociti normalno povećani u trudnoći). Međutim, na osnovu celokupe krvne slike, kao i vaših simptoma itegoba – lekar može da posumnja da se radi o nekoj infekciji ili drugom patološkom stanju i da vas pošalje na dalje pretrage. Stoga, povišeni granulociti u trudnoći mogu da budu znak infekcije, kojima su trudnic enaročito podložne. Sniženi granulociti u trudnoći obično imaju iste uzroke kao i kod drugih odraslih ljudi.


Povišeni granulociti kod dece

Povišeni granulociti kod dece mogu da ukažu na neku bakterijsku infekciju. ovo treba dalje ispitati.


Šta znači kad su granulociti povišeni a limfociti sniženi?

Najverovatnije se radi o bakterijskoj infekciji.


Krvna slika – šta znači termin segmentirani granulociti

Budući da zreli granulociti pretežno imaju nepravilno jezgro podeljeno na manje režnjeve – zovu se segmentirani granulociti. U mlađim ćelijama su nesegmentirani granulociti (nepodeljeno jezgro).