C reaktivni protein u krvi (CRP) normalne i povišene vrednosti

Šta je CRP (C- reaktivni protein)?

CRP je protein u krvi čoveka koji reaguje rastom u slučaju prisutnog akutnog upalnog procesa u organizmu. Sintetiše se u jetri u prisustvu upale. To je reaktant akutne faze koji brzo raste, ne specifično, kao odgovor na oštećenje tkiva i upalu.

CRP je opšti marke, to znači da njegove povišena vrednost ukazuje na prisutan upalni proces u organizmu, ali ne i odakle upala potiče.

Merenje njegovog nivoa u krvi koristi se u dijagnostičke svrhe, za identifikovanje prisutnog zapaljenjskog procesa u organizmu, kao i za praćenje odgovora na primenjenu protivupalnu (najčešće antibiotsku) terapiju.

Kroz tekst saznajte:   

 1. Koji je značaj rezultata CRP testa?
 2. Kada treba uraditi CRP test?
 3. Koja je najčešća primena CRP testa?
 4. Koje su CRP referentne vrednosti i ostale vrednosti?
 5. Kako da se pripremite za CRP test?
 6. Koja je cena CRP testa?
 7. Šta je aktutno stanje?

Koji je značaj rezultata CRP testa?

CRP test može pomoći kod:

 • Procene težine zapaljenskog procesa;
 • Ranog otkrivanja postoperativnih komplikacija;
 • Otkrivanje odbacivanja transplantanta;
 • Praćenja uspešnosti lečenja antibioticima kod bakterijskih infekcija;
 • Praćenje pacijenata sa inflamatorinim reumatskim bolestima;

Vaš lekar može da traži CRP test da proveri da li ima upale, što može ukazivati na infekciju ili hroničnu upalnu bolest, poput reumatoidnog artritisa ili lupusa.

CRP je koristan marker u dijagnostici i praćenju efekata lečenja akutnih upalnih procesa naročito u odeljenjima intenzivne nege i kod male dece.

Kada treba uraditi CRP test?

Vaš lekar može da traži proveru nivoa CRP-a u krvi kada sumnja na prisustvo infekcije ili druga zdravstvena stanja.

CRP test treba uraditi ako se sumnja na bakterijsku infekciju na osnovu pacijentove anamneze, objektivnih znakova i simptoma.

Test je značajan i kod novorođenčadi koji pokazuju znake inflamacije, ili kod pacijenata koji imaju simptome sepse: povišenu temperaturu, groznicu, otežano disanja i ubrzan rad srca.

CRP je veoma koristan kod pacijenata koji su na postoperativnom oporavku. Ako se vrednosti CRP-a ostanu povišene nakon trećeg dana od operacije, može se posumnjati na bakterijsku infekciju.

Koja je najčešća primena CRP testa?

Određivanje njegovog nivoa se preporučuje kod osoba kod kojih se sumnja na zapaljenje izazvano bakterijskom infekcijom.

Posebno je koristan za razlikovanje virusnih od bakterijskih infekcija.

Naime, kod virusnih infekcija (upala) koje prate povišena sedimentacija i povišen broj leukocita, CRP ostaje u nižim granicama vrednosti nego ako je u pitanju bakterijska infekcija, u slučaju koje je njegov rast dosta viši.

Takođe je značajan i kod praćenja hroničnih stanja, kod osoba koje boluju od artritisa, autoimunih obolenja ili zapaljenskih bolesti creva.

Povećanje vrednosti CRP-a je prisutno u sledećim slučajevima:

 • Kod upale: bakterijske infekcije, virusne infekcije, nakon srčanog udara i nakon operacije.
 • Kada postoji sistemska inflamatorna oboljenja npr. reumatoidni artritis.
 • U prisustvu malignih oboljenja;
 • Alergijskih rakcija;
 • Kod hroničnih upalnih bolesti, poput reumatoidnog artritisa ili lupusa.
 • U poslednjem kvartalu trudnoće.

CEP referentne vrednosti i ostale vrednosti

U akutnoj upalnoj reakciji koncentracija CRP-a raste višestruko. Počinje da raste za 6-9h od pojave upale, a maksimum dostiže za 48h.

Referentne (normalne) vrednosti CRP su < 5mg/l.

Blago povišene vrednosti CRP između 10-40 mg/l ukazuju na blagu upalu.

Povišene vrednosti CRP između 40-200mg/L ukazuju akutnu upalu.

Povišene vrednosti CRP-a između 40-200mg/L ukazuju akutnu upalu najčešće uzrokovanu bakterijama, dok se kod ozbiljnih bakterijskih infekcija nivo CRP-a može da bude i veći od 200 mg/l.

Blago povišene vrednosti CRP-a do 40 mg/l se mogu videti i kod starijih osoba, u trudnoći, pušača i virusnih infekcija.

Otuda, pri tumačenju rezultata i donošenju medicinskog zaključka, neophodno je uzeti u obzir i druge laboratorijske parametre kao što je kompletna krvna slika tj. sedimentacija eritrocita

Rezultat veći od 50 mg/L  su znak su ozbiljne infekcije, traume ili hronične bolesti, za koju će verovatno biti potrebno dodatno testiranje da bi se utvrdio uzrok.

Kako da se pripremite za CRP test?

Za ispitivanje CRP-a nije potrebna posebna prirema. Međutim, ako vam se krv uzima i za druge testove, možda ćete morati da sledite druga uputstva. Pitajte svog lekara ako istovremeno imate i druge testove.

Neki lekovi mogu da utiču na vaš nivo CRP. Obavestite svog lekara i laboranta na prijemu pri dolasku u laboratoriju o lekovima koje uzimate.

Način uzimanja uzorka za CRP-test

Za uzorak je potrebna mala količina krvi.

Uzorak za analizu: Venska krv, krv iz prsta ili prete u slučaju novorođenčadi i male dece.

Rezulta nalaza je gotov istog dana, u roku od svega par sati od uzorkovanja.