Bol u laktu (sa unutrašnje ili spoljne strane) svi mogući uzroci

bol u laktu desne ruke

Bol u laktu je bilo koja vrsta bola koje dolazi iz struktura u zglobu lakta i/ili struktura susednih zglobu lakta.

UZROCI BOLOVA U LAKTU su brojni. Većina bolova lakta je zbog prevelike upotrebe ili opterećenja na komponentama zglobova, ali neki uzroci su zbog traume, infekcije i/ili autoimunih procesa.

Faktori rizika za bolove lakta su brojni i variraju od angažovanja u ponavljanim aktivnostima i učešće u sportu do onih koji su povezani sa infekcijom, traumom i reumatoidnim artritisom.

Druge susedne strukture povezane sa bolovima lakta uključuju rame, nadlakticu, podlakticu i ručne zglobove i zglobove šake.

 bol u laktu leve ruke


Bolovi u laktu mogući uzroci

Postoji mnogo uzroka bolova u laktu. Većina je zbog prevelike upotrebe ili opterećenja na ovom zglobu, obično zbog posla, sporta, hobija ili nezgode.

Uobičajeni uzroci bolova u laktu uključuju sledeće:

– Istezanje i pucanje ligamenata i naprezanje mišića i tetiva

– Tendinitis: upala i/ili iritacija tetiva koje pričvršćuju mišiće za kosti u laktu, obično zbog prevelike upotrebe.

Burzitis: upala burze (vrećice ispunjene tečnošću u laktu koja sprečava tenje između kostiju)

burzitis lakta

– Tenisni lakat: lateralni ili bočni epikondilitis, nastaje zbog upale tetive mišića podlaktice, gde se prikače na spoljnoj strani lakatnog zgloba.

– Golferski lakat: takođe se naziva i medijalni epikondilitis,  nastaje zbog upale tetive, gde tetive pričvršćuju mišiće podlaktice na koštanu izbočinu unutrašnjeg lakta.

– Povrede lakta karakteristične za bacača loptice u bejzbolu.

– Kompresija radijalnog nerva: zatezanje ili kompresija radijalnog nerva koji prolazi kroz lakatni zglob.

– Kompresija ili zatezanje lakatnog nerva.

– Cepanje ligamenata zbog prekomerne sile na zglobu lakta.

– Povrede bilo koje komponente lakta: uključujući ramena, nadlakticu i podlakticu.

– Prelom ruke: prelom delova kostiju ruku.

– Stresni prelomi

– Dislokacija bilo koje komponente lakta: dislokacija bilo koje od kostiju ili drugih struktura kao što su tetive ili nervi koji formiraju ili prolaze kroz lakatni zglob.

– Prelomi lakta: bilo koji prelom kostiju koje formiraju lakatni zglob (humerus, radijus, ulna)

Osteoartritis: gubitak hrskavice na kraju kostiju u laktu.

– Reumatoidni artritis: autoimuna bolest koja uzrokuje zapaljenje zglobova.

– Osteohondritis disekans: odsečeno ili smanjeno snabdevanje krvi u laktu.

– Olekranon burzitis: upala burze koja se nalazi na vrhu lakta.

– Infekcije lakatnog zgloba: celulitis, formacija apscesa ili druga infekcija bilo koje strukture, septični artritis.

Tumor: bilo koji tumor ili izraslina koji se mogu pojaviti u zglobnim strukturama, kao što su tumori kostiju.


Bol u laktu sa spoljne strane

Bol u laktu sa spoljne strane je najčešće posledica tzv. teniskog lakta. Radi se o povredi tetive koja pripaja mišiće na spoljnoj strani (izbočini) lakta. Epikondilitis teniski lakat je vrlo uobičajeno stanje koje se sa adekvatnim lečenjem i odmorom uspešno sanira.


Bol u laktu sa unutrašnje strane

 bol u laktu sa unutrasnje strane

Medijalna epikondila je izbočina na unutrašnjoj strani lakta. Stoga, bol u laktu sa unutrašnje strane najčešće nastaje zbog povrede tetive koja pripaja mišiće na unutrašnjoj strani (izbočini) lakta – stanje poznato kao golferski lakat.


Bolovi u laktu desne ruke

Bolovi u laktu desne ruke, kao i bolovi u laktu leve ruke – mogu da budu posledica povrede ili bolesti na laktu samo jedne ruke. Dva glavna faktora rizika za bolove lakta su prekomerna upotreba ovog zgloba i previše stresa u datom trenutku na zglob lakta.

Prekomerna upotreba se vidi kod ljudi koji proizvode prekomeran broj pokreta lakta (podizanje) tokom rada, sporta ili sličnih aktivnosti. Na primer, pojedinci čiji rad zahteva mnogo ponavljajućih pokreta lakta tokom montaže proizvoda mogu razviti jedan ili više tipova bolova u laktu (burzitis, tendinitis). Slično tome, drugi faktori rizika za bolove lakta uključuju sportove (kao što su bejzbol i tenis) i vežbe u teretani (kao što su podizanje tegova) koji zahtevaju ponovljene naporne radnje koje uključuju lakat.

Previše stresa na zglobu lakta u datom trenutku može dovesti do iritacije ili čak uništenja komponente zgloba lakta, kao što su oštećenja ligamenata ili tetiva ili čak dislokacije ili prelomi jedne od kostiju u zglobu lakta. Nezgoda na radu, kontaktni sportovi kao što su fudbal i automobilske nezgode mogu dovesti do iritacije i povremene povrede lakta.

Trauma na ruci i/ili laktu može dovesti do prekida ili smanjenja snabdevanja krvlju u ovoj oblasti. Trauma i/ili ponavljanje stresa takođe mogu dovesti do otoka i nervne kompresije. Čak i spavanje na jednoj strani, pri čemu lakat trpi težinu grudnog koša, može dovesti do bolova u laktu desne ili leve ruke.

Upalne i/ili autoimune bolesti mogu uzrokovati bolove u zglobu ili uništavanje zglobova, tako da problemi kao što je reumatoidni artritis mogu da izazovu bolove u laktu. Slično tome, infekcije lakatnih struktura povećavaju rizik od bolova lakta.


Bol u laktu i rak

Bol u laktu može da bude povezan sa tumorima obližnjih kostiju, koji se mogu proširiti na laktni zglob.


Bolovi u laktovima i ramenima             

 bol u ramenu i laktu

Bol u ramenu i laktu često mogu da se jave istovremeno. Ono što je bitno napomenuti, to je da ukoliko se javi bol u ramenu, on može da zrači do lakta – što znači da je osnovni uzrok bola vezan za samo rame, a ne za lakat. Obično su to burzitis ramena, istegnuće ili povrede tetiva, ligamenata i mišića ramena, kao i kontrakture ramena (sindrom smrznutog ramena). Bolovi u laktovima i ramenima se često javljaju kod osoba sa specifičnim zanimanjima koja uključuju prekomernu upotrebu ovih struktura, a mogu da budu i rezultat traume.


Bolovi u ruci iznad lakta

 bol u ruci iznad lakta

Bolovi u ruci iznad lakta se obično odnose na upalu mišića, tetiva ili burze, kao i na određene povrede ili iščašenja ruke. Ako ne lečite ovu upalu, u tetivama mogu da se natalože soli kalcijuma. Bolovi u ruci iznad lakta često otežavaju pokretljivost ruke, pa ova pojava postaje dodatno onesposobljavajuća.


Bol u laktu i podlaktici

 bol u laktu i podlaktici

Bol u laktu i podlaktici se odnosi na bilo koju vrstu bola ili neugodnosti u ruci između lakta i ručnog zgloba. Povrede ili upale koje utiču na bilo koje tkivo podlaktice, uključujući mišiće, kosti, krvne sudove, ligamente, tetive i kožu. Bol u laktu i podlaktici je često povezan sa traumatskim povredama ili povredama usled prekomerne ili ponovljene upotrebe ovih struktura.

Sportske povrede, povrede usled preterane upotrebe lakta i podlaktice, frakture, kompresije nerva ili određene nezgode, infekcije i dr. – mogu izazvati bolove u laktu i podlaktici.


Lečenje

U zavisnosti od obima i težine bolova lakta, pacijenti se mogu konsultovati sa ortopedskim specijalistom za dijagnozu i upravljanje bolovima lakta.

Mala istezanja i naprezanja ligamenata, mišića i tetiva se obično tretiraju sa ledenim oblogama, kompresijom i odmorom, zajedno sa podizanjem lakta iznad nivoa srca i lekovima (uglavnom nesteroidnim antiinflamatornim lekovima). Neki lekari mogu preporučiti ultrazvučnu, električnu stimulaciju i miofascijalnu masažu.

Bol u laktu zbog fraktura ili stresnih preloma obično zahteva odmor i često spoljašnju podršku, kao što je steznik i slično. Teška trauma lakta može zahtevati hiruršku popravku, što se obično vrši od strane ortopedskog hirurga.

Drugi uzroci bolova lakta zahtevaju poseban tretman. Na primer, celulitis ili apscesi lakta obično zahtevaju antibiotike i/ili drenažu za lečenje bolova lakta. Drugi problemi, kao što su bolovi lakta izazvani reumatoidnim artritisom, mogu zahtevati različite tretmane koji mogu uključivati nesteroidne antiinflamatorne lekove, kortikosteroide, antireumatske lekove ili čak operaciju.

Neki pacijenti mogu imati koristi od fizikalne terapije ili upotrebe steznika. Pomoćni uređaji mogu pomoći u smanjivanju bolova kada pogođeni lakat proizvodi bol kada se ispravlja.