Visok i nizak feritin u krvi (uzroci, simptomi koji ih prate i kako ga normalizovati)

feritin u krvi

Dešava se da u krvi imamo povišen nivo gvožđa, a ponekad je deo te dijagnoze i visok nivo feritina. Šta je feritin i koji su uzroci povišenog udela u krvi ovog važnog proteina.

Pre nego što se uopšte upustimo u pitanje uzroka visokog nivoa feritina, najpre treba definisati ovaj pojam.

Feritin je zapravo protein u našem organizmu koji skladišti gvožđe i reguliše njegovu distribuciju u telu. Sa oko 20 odsto gvožđa koje sadrži u sebi, feritin se nalazi u našim ćelijama u maloj količini koja putuje kroz naš krvotok. Najveća količina feritina može se sresti u ćelijama jetre i u imunološkom sistemu.

Ako imamo visok nivo feritina, osetićemo neke od simptoma kao što su bol u grudima, bolovi u zglobovima, lupanje srca, bol u stomaku, osećanje slabosti ili zamora.

Koji su uzroci visokog feritina?

Visok nivo feritina obično je predstavljen kroz visok nivo gvožđa i može imati razne uzroke, ali se svi oni mogu podeliti u one koji se javljaju kada postoji suviše gvožđa ili one kada se konstatuje visok feritin, ali je gvožđe u normali.

1. Previše gvožđa

Kada su nivoi feritina veći od 1.000 ng/mL, u našem telu sigurno postoji visoka količina gvožđa u krvi. Ovo su neki od uzroka prevelike količine gvožđa:

a) Primarni uzroci

Nasledna hemohromatoza: U slučaju ove bolesti ljudski organizam apsorbuje više gvožđa nego što mu je potrebno. Kada u telu ima dovoljno gvožđa, telo usporava nivo apsorpcije. Nasledna hemohromatoza sprečava telo da promeni brzinu apsorpcije, što će učiniti da se apsorbuje više gvožđa nego što čovek može da koristi.

Nasledna aceruloplazminemija (Vilsonova bolest): Ovo je još jedan od poremećaja koji utiče na apsorpciju gvožđa, reč je o retkom stanju koje se manifestuje slično naslednoj hemohromatozi. Ovo zdravstveno stanje ozbiljno je jer može dovesti do dijabetesa.

Porodična hiperferitinemija i sindrom katarakte: Ovo je vrlo retka vrsta genetskog poremećaja koji uzrokuje visok nivo feritina u krvi.

b) Sekundarni uzroci

Transfuzija: Ako je neko podvrgnut transfuziji krvi, povećavaju se šanse da se sa novom krvlju dobije visok nivo feritina. Međutim, ovakav ishod može se očekivati kada neko primi 20 jedinica krvi, dakle usled velikog gubitka životne tečnosti.

Neefikasna eritropoeza: Ovo je vrsta genetskog poremećaja izazvana genskim mutacijama koje ometaju metabolizam, što dovodi do povišenog nivoa gvožđa.

Prekomeran unos gvožđa putem ishrane: Ako se kroz hranu unosi previše gvožđa i organizam ne može pravilno da ga obrađuje i skladišti, moguće je patiti od povišenog feritina u telu.

2. Uzroci visokog feritina usled normalnog nivoa gvožđa u krvi

Hipertireoza: Kada štitna žlezda ne radi kako treba, ona može da utiče na promenu nivoa feritina. Moralo bi da se pregleda rad štitne žlezde kako bi se sa sigurnošću znalo da li postoji poremećaj u njenom radu koji uzrokuje visok nivo feritina.

Bolest jetre: Ovo je još jedan od uzroka visokog feritina koji je izazvan poremećajem gvožđa i metabolizmom glukoze. Virusna infekcija povezana sa hepatitisom nužno će dovesti do povećanog nivoa feritina u krvi.

Preterano konzumiranje alkohola: Ozbiljni konzumenti alkohola mogu da pate od uvećanih zaliha gvožđa u krvi koje će dovesti do visokog nivoa feritina.

Upalna stanja: Visok nivo feritina je često odraz upalnih stanja u organizmu kao što je reumatoidni artritis, pa ova bolest može biti jedan od uzroka povećanog nivoa ovog proteina.

Bakterijska infekcija: Kada osoba ima infekciju, njeno telo započeće skladištenje gvožđa kako bi se sprečilo da ga bakterije koriste. U tom slučaju, moguće je imati visok nivo feritina.

Malignost: Visok nivo feritina može biti indikacija karcinoma povezanog sa krvlju.

Normalne vrednosti feritina

Muškarci: 18-270 ng/mL
Žene: 18-160 ng/mL
Deca: 7-140 ng/mL
Deca (1-5 meseci): 50-200 ng/mL
Novorođenčad: 25-200 ng/mL