Uremija – simptomi, uzrok, lečenje, prognoze

Šta je uremija?

Izraz označava nenormalne hemijske promene u krvi kao i ostale simptome koji nastaju pri razvijenoj fazi poremećaja bubrežne funkcije, kada bubreg nije u stanju da eliminiše otpadne, naročito azotne materije.

Može li se pacijent koji ima uremiju oporaviti?

Da, pod uslovom da se otkrije uzrok i da se on može otkloniti. Na primer, ukoliko je prouzrokovana opstrukcijom uretera ili opstrukcijom na izlazu bubrega koja se može blagovremeno otkloniti, uremija će prestati i bolesnik će ozdraviti. Ukoliko uremija predstavka završnu fazu hroničnog nefritisa, izlečenje se može obezbediti jedino presađivanjem bubrega.

Simptomi uremije

Ovde nabrajamo simptome uremičkog sindroma.

Simptomi uremije se mogu javiti brzo, a u nekim slučajevima mogu biti teški.

 • Malo mokraće
 • Slabost
 • Bledilo
 • Krvarenja
 • Oticanje
 • Ubrzan rad srca
 • Suva usta
 • Zbunjenost
 • Zamor
 • Bol u stomaku
 • Nesvestica
 • Jaka žeđ
 • Snižen pritisak

Dijagnoza

Pošto simptomi uremije često mogu ukazivati i na neke druge bolesti, za postavljanje dijagnoze je potrebno uraditi nekoliko testova. Lekar će prvo razmotriti vašu anamnezu, jer bilo koji poremećaj krvi ili bubrega može izazvati uremiju. Fizičkih pregled se radi ako postoje simptomi uremije i kako bi se utvrdilo ima li tragova na koži i promena u ustima i očima.

Da bi se dijagnoza postavila sa sigurnošću, rade se klinički testovi. Jedan meri pročišćavanje kreatinina u organizmu toko 24 sata. Ovaj test govori o funkciji bubrega. Uremija se detektuje pomoću ovog testa, ako se javljaju i propratni simptomi uremije kao što su u povraćanje, mučnina, jaka žeđ, zamor, problemi sa vidom, grčevi u mišićima i zbunjenost. Drugi testovi mogu biti test krvi, test renalne funkcije i biohemijski profil krvi.

Lečenje uremije

Lečenje uremije zahteva hospitalizaciju kako bi se lečio uzrok problema koji sprečava filtraciju krvi u bubrezima. To se obično radi intravenskim tečnostima, transfuzijom krvi, lekovima i hemodijalizom. Važno je da se iz tela eliminišu sva jedinjenja azota koja mogu biti štetna za organizam i da se podstakne cirkulacija.

Kada se pacijent stabilizuje, radi se na tome da se spreči nakupljanje ostataka toksina u organizmu, kako bi se zaštitili bubrezi. Procenjuje se da li su bubrezi oštećeni i da li su ranije lečeni, kako bi se započelo lečenje bubrega.

Uremija je veoma ozbiljan poremećaj koji se javlja kod ljudi koji već imaju neki problem sa krvotokom i bubrezima. Ovaj poremećaj je čest i kod ljudi koji imaju neko oboljenje krvi (npr. infekciju) ili su imali operaciju. Iako se lako leči ako se otkrije na vreme, ako se ne tretira, može izazvati teške komplikacije, pa čak i smrt. Simptomi su iznenadni i jaki. Lečenje počinje odmah, uklanjanjem svih nepoželjnih supstanci iz krvotoka, a zatim se sprovode zaštitne mere za bubrege. Zato se informišite o znakovima i simptomima kako biste sprečili uremiju.