Tensec (lek za povišen krvni pritisak) upotreba, doziranje, neželjena dejstva

Lek Tensec plus se primenjuje u terapiji visokog krvnog pritiska (esencijalne hipertenzije) i u njegov sastav
ulaze dve aktivne supstance: bisoprolol i hidrohlortiazid.
Bisoprolol pripada grupi lekova poznatoj kao beta-blokatori. Bisoprolol blokira specifične beta receptore u
srcu i dovodi do smanjenja srčane frekvence, kontraktilne snage srčanog mišića, stimuliše sprovođenje od
pretkomora do komora i smanjuje aktivnost određenih prenosnih supstanci koje dovode do porasta krvnog
pritiska (smanjenje aktivnosti renina).
Hidrohlortiazid pripada grupi diuretika (tiazidni diuretici) i dovodi do povećanog izlučivanja vode i
elektrolita.

Vaš lekar će Vam propisati lek Tensec plus u slučaju da pojedinačna terapija bisoprololom ili hidrohlortiazidom ne dovodi do postizanja željene vrednosti krvnog pritiska.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TENSEC PLUS

Lek Tensec plus ne smete koristiti:

– ako ste alergični (preosetljivi) na hidrohlortiazid ili druge tiazide, bisoprolol ili druge beta-blokatore,
sulfonamide ili na bilo koju pomoćnu supstancu u leku
– ako patite od naglo nastale srčane slabosti (akutne srčane insuficijencije) ili ako Vaša srčana slabost
nije pod kontrolom (dekompenzovana srčana insuficijencija)
– ako ste u stanju šoka usled srčanog udara (kardiogeni šok)
– ako imate poremećaje srčanog ritma (AV blok II i III stepena- bez pejsmejkera, “sick-sinus”
sindrom, SA blok)
– ako imate smanjenu srčanu frekvencu (puls u miru < 60/min) pre započinjanja terapije
– ako imate teške napade gušenja (npr. teška bronhijalna astma, teška hronična opstruktivna bolest
pluća)
– ako imate probleme sa cirkulacijom (što može uzrokovati osećaj bockanja i trnjenja ili promenu boje
prstiju na rukama i nogama) (periferna vaskularna bolest ili Raynaud-ov sindrom)
– ako imate tumor nadbubrežne žlezde koji stvara hormone (feohromocitom) i koji se ne leči (takođe
videti odeljak “Kada uzimate lek Tensec plus, posebno vodite računa:”)
– ako je povećana kiselost Vaše krvi (metabolička acidoza)
– ako imate teško oštećenje funkcije bubrega sa izrazito oslabljenim ili potpunim prestankom stvaranja
mokraće (klirens kreatinina < 30 ml/min) ili akutno zapaljenje bubrega (akutni glomerulonefritis)
– ako imate slabost jetre i poremećaj svesti (hepatička koma i prekoma)
– ako imate nedostatak kalijuma koji ne reaguje na terapiju (hipokalemija), izraziti nedostatak
natrijuma (teška hiponatrijemija) ili povišene vrednosti kalcijuma u krvi (hiperkalcemija)
– ako imate giht (oboljenje nastalo kao posledica povišenih vrednosti mokraćne kiseline u krvi)
– ako ste trudni ili dojite
– ako istovremeno uzimate floktafenin (lek protiv bolova) i sultoprid (lek za lečenje psihičkih
poremećaja).
Kada uzimate lek Tensec plus, posebno vodite računa:
– ako imate srčanu slabost. Ako je moguće, terapiju treba započeti samo sa bisoprololom.

Hidrohlortiazid u ovom leku može uzrokovati povećanu osetljivost Vaše kože na sunce ili veštačke UV
zrake. Prestanite sa uzimanjem ovog leka i obratite se Vašem lekaru ukoliko tokom terapije dođe do pojave
ospe, svraba ili preosetljivosti kože (videti odeljak 4).

Tokom dugotrajne terapije lekom Tensec plus Vaš lekar će redovno proveravati vrednosti elektrolita u
serumu (naročito kalijuma, natrijuma i kalcijuma), kreatinina i ureje, holesterola, triglicerida i mokraćne
kiseline.

Tokom terapije lekom Tensec plus potrebno je da unosite dovoljno tečnosti i hrane bogate kalijumom
(banane, povrće i orasi) zbog povećanog gubitka kalijuma. Gubitak kalijuma se može smanjiti ili sprečiti
istovremenom terapijom diureticima koji štede kalijum.