Temporomandibularni poremećaj i upala temporomandibularnog zgloba

poremecaj vilicnog zgloba

U temporomandibularni poremećaj spadaju problemi sa temporomandibularnim zglobom, odnosno zglobom vilice kao i sa mišićima lica zaduženim za žvakanje.

Vilični zglob se locira tako što se prsti postave odmah ispred uva i otvore usta. Pokret koji se javi pod prstima ukazuje na mesto viličnog zgloba koji se sastoji iz tri dela “lopte” zgloba koja se zove kondila i ležišta zgloba (glenoid fossa) između kojih se nalazi mali fibrozni disk.

Neka istraživanja pokazuju da 20 do 30 posto ljudi ima simptome TMP-a, pri čemu su žene tri puta podložnije ovom poremećaju od muškaraca. Struktura ligamenta koji drži disk u položaju između lopte i ležišta drugačija je kod žena, usled čega su žene podložnije dislokaciji diska, što opet ima za posledicu TMP. Smatra se i da hormon estrogen ima izvestan uticaj na učestaliju pojavu ovog poremećaja kod žena.
Temporomandibularni poremećaj je opšti termin koji obuhvata više poremećaja od kojih svaki ima i svoje posebno ime.

Uzroci temporomandibularnog poremećaja nisu u potpunosti objašnjeni i u njih spadaju:

  • Povreda vilice, bilo kao posledica direktnog udarca ili usled dugotrajnog škrgutanja zubima i stiskanja vilice (bruksizam).
  • Napetost i stres koji dovode do grčeva u mišićima.
  • Nepravilan raspored zuba .
  • Artritis viličnog zgloba (reumatoidni ili osteoartritis)
  • Tumor viličnog zgloba.

Simptomi TMP-a su:

 

Bol i osetljivost u predelu ispred uva koji se javlja pri žvakanju, govoru i otvaranju usta,

Ukočena vilica u otvorenom ili zatvorenom položaju, ili bar osećaj ukočenosti,

Grčevi u mišićima lica koji otežavaju otvaranje ustai ili izazivaju osećaj da se gornji i donji zubi mimoilaze,

Glavobolje koje počinju u predelu ispred uva, a zatim se šire na ostatak glave i vrata.

Osobe sa TMP-om često pri otvaranju i zatvaranju vilice čuju škljocanje, krckanje ili pucketanje ili imaju osećaj struganja u vilici.