Zašto je kreatinin u krvi i urinu povišen ili snižen

Kreatinin je otpadni produkt metabolizma mišića. On nastaje od kreatina, molekul od velikog značaja za produkciju energije u mišićima. Nivo kreatinina u krvi će omogućiti doktoru da prepozna stepen aktivnosti bubrega.

Bubreg je paran organ veličine pesnice. Bubrezi su kod čoveka lokalizovani u gornjem delu, na zadnjem zidu abnominalne šupljine, spolja od kičmenog stuba. Svaki bubreg je izgrađen od milion malih jedinica. Male jedinice se stručno nazivaju nefroni. Svaki nefron se sastoji iz tubula i guste mreže sitnih kapilara (glomerula) kroz koje protiče krv. Dotični kapilari filtriraju otpadne produkte, višak vode i druge nečistoće iz krvi. Zatim se otpadni produkti skladište u bešiku i tokom uriniranja izbacuju u spoljašnju sredinu.

Kreatinin je jedna od otpadnih supstanci koje Vaši bubrezi normalno filtriraju i eliminišu iz Vašeg tela. Lekar merenjem kreatinina u krvi može da zaključi da li su Vaši bubrezi funkcionalni ili ne. Povišen kreatinin u krvi može da navede lekara da posumnja na potencijalno oštećenje i smanjenje funkcije bubrega.

Da bi procena funkcije bubrega bila preciznija lekar može zahtevati od pacijenta da sakupi urin tokom 24h. Zatim, će on u sakupljenom urinu odrediti količinu kreatinina, odnosno klirens kreatinina.

KREATININ u krvi referentne vrednosti


Saznajte više>  Povišeni kreatinin i urea znak opasnih bolesti

analiza urina

Referentne vrednosti kreatinina u krvi

Referentne vrednosti kreatinina u krvi mogu varirati u zavisnosti od laboratorije, pola pacijenta, starosne dobi pacijenta, itd. Za muškarce su referentne vrednosti nešto više nego za žene. Uobičajne referentne vrednosti su:

0,84 – 1,21 mg/dl ili 74,3 – 107 mmol/l

Jedinice u kojima će biti izražene vrednosti kreatinina variraju od laboratorije do laboratorije.

S obzirom da nivo kreatinina dikrento zavisi od težine mišićne mase, muskularne osobe mogu imati povišene vrednosti kreatinina od navedenih referentnih vrednosti koje su određene na osnovu opšte populacije. S druge strane, snižen nivo kreatinina može biti karakteristika za stariju populaciju. Kod beba se nivo kreatinina kreće od 0,2mg/dl pa naviše, jer zavisi od njihovog mišićnog razvoja. Kod pacijenata koji boluju od hroničnih bolesti i neuhranjenosti se obično mišićna masa smanjuje i samim tim njihov nivo kreatinina može biti niži od očekivanog za njihov uzrast.

Kako se pripremiti za kreatinin test?

Kreatinin test ne zahteva posebnu pripremu. Međutim, važno je da obavestite lekara ako uzimate neke lekove koji mogu da povećaju nivo kreatinina u krvi. Rezultati kreatinin testa u ovom slučaju mogu dati lažan znak za oštećenje bubrega. Vaš lekar mora znati ako uzimate sledeće navedene lekove:

Cimetidin
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi
Hemoterapijski lekovi
Cefalosporin

Zašto se meri nivo kreatinina u krvi?

Bubrezi održavaju nivo kreatinina u krvi u referentnim granicama. Tokom godina kreatinin je prepoznat kao pouzdan indikator za procenu bubrežne funkcije. Povišen nivo kreatinina ukazuje na oštećenu funkciju bubrega ili na prisustvo bubrežne bolesti. Vaš doktor će tražiti nivo kreatinina u krvi kada posumnja na neku bubrežnu bolest na osnovu simptoma i znaka. Ovi simptomi uključuju:

  • Umor i poremećaji spavanja.
  • Gubitak apetita.
  • Prisustvo otoka na licu, zglobovima ili stomaku.
  • Bol u krstima, u blizini bubrega.
  • Promena boje urina ili diureze.
  • Visok krvni pritisak.
  • Mučnina.

Uzročnici povišenih vrednosti kreatinina u krvi

Bilo koja bolest koja ometa funkciju bubrega može prouzrokovati povišen nivo kreatinina u krvi. Važno je prepoznati da li je dotična bolest akutnog ili hroničnog toka, jer se bolesti akutnog toka mogu brže i lakše lečiti. Najčešće bolesti koje mogu prouzrokovati hroničnu bubrežnu insuficijenciju su:

  • Visok krvni pritisak (hipertenzija)
  • Dijabetes

Drugi uzroci zbog kojih se može javiti povišen nivo kreatinina u krvi:

Određeni lekovi (npr. cimetidin) mogu ponekat prouzrokovati poremećen nivo kreatinina.

Nivo kreatinina u serumu velikim delom zavisi od ishrane čoveka tokom dana. Kreatinin u krvi se može prolazno povećati nakon unosa hrane bogate proteinima (meso, jaja).

Infekcije lokalizovane u bubregu, rabdomiloza i opstrukcija urinarnog trakta takođe mogu prouzrokovati povišene vrednosti kreatinina.

Glomerulonefritis

Lekovi poreklom aminoglikozida, npr. gentamicin, može prouzrokovati oštećenje strukture bubrega kod nekih ljudi. Ako ste uzimali dotične lekove, vaš doktor bi trebao da izmeri koncentracije kreatinina u krvi kako bi dobio informacije o stepenu neželjenog delovanja navedene grupe lekova.

Urea

Nivo uree u krvi je još jedan pokazatelj bubrežne funkcije. Urea je nusprodukt metabolizma organizma koji se takođe eliminiše iz organizma putem bubrega. Visina koncentracije uree u krvi isto kao i koncentracija kreatinina zavisi od bubrežne funkcije. Odnosom koncentracija u krvi ova dva metabolita dobijamo daleko preciznije informacije o stepenu aktivnosti bubrega.