TSH i hormoni T3 i T4 (FT3 i FT4) normalne vrednosti, povišeni ili sniženi

FT3 i FT4

Nizak TSH bez manifestnog hipertiroidizma

 • subklinički hipertiroidizam
 • sekundarni hipertiroidizam
 • teške netiroidne bolesti
 • lekovi (dopamin, velike doze glikokortikoida)

Povišen TSH bez manifestnog hipotiroidizma

 • subklinički hipotiroidizam
 • rezistencija na hormone štitne žlezde
 • hipofizni adenom koji luči TSH
 • oporavak od netiroidne bolesti

Merenje tiroksina i trijodtironina u krvi
Ako se dobije nenormalna vrednost TSH u krvi, korisno je odrediti slobodne frakcije hormona štitne žlezde, na prvom mestu tiroksina. Porast koncentracije FT4 uz nizak TSH potvrđuje hipertiroidizam i dalja terapija se prati merenjem koncentracije FT4. Ako je TSH povišen a koncentracija FT4 niska, potvrđuje se hipotiroidizam. Dalja terapija može da se prati merenjem TSH ili FT4 ali nije potrebno da se određuju oba hormona. Isto tako, umesto FT4 može da se koristi određivanje FT3 ali nikako nije potrebno da se koristi određivanje oba hormona. Ako nije dostupno određivanje slobodnih frakcija, mogu se meriti ukupni hormoni štitne žlezde (T4 ili T3) ali na njihovu koncentraciju utiče veliki broj netiroidnih promena. Zbog toga je interpretacija ukupnih hormona štitne žlezde manje pouzdana, naročito u trudnoći, u teškim netiroidnmim biolestima ili kod uzimanja različitih lekova. I u ovom sličaju nije potrebno da se određuju i tiroksin i trijodtironin, kako se to inače često i sasvim neopravdano radi. Danas je relativno česta pojava da se nađu normalne vrednosti tiroidnih hormona u krvi ali je TSH izmenjen, snižen ili povišen. Ako se isključe netiroidni razlozi i terapijski agensi, najčešće se radi o latentnim, subkliničkim formama oboljenja. Veća učestalost ovih nalaza tumači se i preciznijiim postupcima za merenje TSH koji danas može da razlikuje snižene od normalnih vrednosti što nije bilo moguće ranijim, nedovoljno preciznim i osetljivim postupcima.

 • Okolnosti u kojima je merenje ukupnih hormona štitne žlezde naročito nesigurno
 • Teške netiroidne bolesti
 • Poremećaji i varijacije transportnih proteina
 • Antitela prema hormonima štitne žlezde
 • Lekovi ( furosemid, salicilati, heparin, barbiturati)