Testovi za ispitivanje funkcije jetre

bol jetre

Vaša jetra obavlja veliki posao, jer vrši brojne funkcije izlučivanja, detoksikacije i sintetisanja. Međutim, samo neke od njih mogu da se zaista izmere na osnovu nivoa određenih materija u krvi.

Testovi za ispitivanje funkcije jetre, služe za merenje različitih enzima i proteina u krvi, koji u nju dospevaju kada su ćelije jetre oštećene ili ih one same proizvode.

Ovi testovi se obavljaju kada postoji sumnja na neke bolesti jetre. Nalazi mogu vašem lekaru da pokažu koja vrsta bolesti jetre je prisutna, na osnovu čega on zna kako dalje da postupa.

ciroza jetre

Laboratorijski testovi za ispitivanje funkcije jetre mogu da pokažu u kojoj meri je vaša jetra oštećena, a, isto tako, mogu da služe za nadzor vaše reakcije na lekove ili druge oblike lečenja.

Vrste testova za ispitivanje funkcije jetre

Postoje brojne vrste laboratorijskih analiza enzima, a vaš lekar može da traži da se sve obave zajedno, iz samo jednog uzorka krvi. Kada se ispituju sve funkcije jetre, takva analiza se zove panel funkcije jetre.

Albumin – Ovo je protein koji proizvode isključivo ćelije jetre, pa njegova koncentracija pokazuje sintetičku funkciju jetre. On se dugo zadržava u krvi i zato promene nivoa albumina ukazuju na bolest jetre koja već dugo traje. Normalne vrednosti albumina bi trebalo da se kreću u opsegu od 35 – 50g/l. Ako ste neuhranjeni, to takođe može da dovede do porasta nivoa albumina, pošto nema dovoljno proteina koje bi organizam apsorbovao. Ispuštanje albumina u urin može da nastane usled oštećenja bubrega, a nizak nivo albumina može da izazove periferni edem, koji se obično uočava kao otok oko gležnjeva, usled niskog nivoa proteina i soli u krvi.

Ukupni protein – Ukupni nivo proteina u plazmi bi trebalo da bude između 63 i 80g/l, a to je još jedan pokazatelj sintetičke funkcije jetre. Ovom analizom se mere sve vrste proteina koje cirkulišu kroz krv. Kod veoma teških bolesti jetre, ona nije u stanju da proizvodi dovoljnu količinu krvnih proteina.

Gama glutamil transpeptidaza (GGT) – GGT enzim može da se nađe u nekim ćelijama jetre, kao i u ćelijama žučnih puteva. Njegov nivo će biti povišen kod bolesti koje dovode do opstrukcije ili smanjenog protoka žuči. Varfarin, lek za razređivanje krvi, prekomerno konzumiranje alkohola i lekovi za epilepsiju, mogu da povećaju nivo GGT. Koristio se za utvrđivanje hroničnog alkoholizma, međutim, kako nivo GGT raste kod brojnih i različitih oboljenja, pokazao se kao nepouzdan način za utvrđivanje alkoholizma. Nivo GGT ne bi trebalo da bude ispod 60 U/l.

Alkalna fosfataza (ALP) – ALP se najčešće nalazi u malim žučnim kanalima u jetri i najviše ukazuje na opstrukciju žučnih puteva. Povišen nivo može da bude posledica problema izvan jetre, kao što je kancer, pošto postoje brojne vrste ovog enzima koje se nalaze u kostima, posteljici i jetri. Normalan nivo bi trebalo da bude između 35 i 50g/l.

Bilirubin – Bilirubin nastaje nakon raspada crvenih krvnih zrnaca u organizmu. Jetra je obično zadužena za detoksikaciju bilirubina i njegovo izlučivanje u žuč. Porast opšteg nivoa bilirubina dovodi do oboljenja koje je poznato kao žutica. Osobe sa žuticom imaju žućkastu boju kože, a i beonjača. Do porasta nivoa bilirubina može da dođe i usled drugih oboljenja koje dovode do povećanog raspada crvenih krvnih zrnaca. Normalna vrednost bilirubina trebalo bi da bude ispod 20mmol/l.

Amonijak – Nusproizvod metabolisanja proteina, amonijak stvaraju bakterije u debelom crevu. Jetra je zadužena za detoksikaciju amonijaka, tako što ga pretvara u ureu. Ponekad ćete videti da vam je meren nivo amonijaka u krvi radi dobijanja više informacija o funkciji jetre i provere na prisustvo encefalopatije (u širem smislu svako oštećenje mozga). Međutim, nivo amonijaka u krvi može da bude u slaboj korelaciji sa ovim situacijama, pa zato svako merenje nivoa amonijaka ima svoja ograničenja. Referentne vrednosti za novo amonijaka se znatno razlikuju od laboratorije do laboratorije.

Alanin aminotransferaza (AST) i aspartat aminotransferaza (ALT) – Oba ova enzima su odlični markeri oštećenja ćelija jetre, koja nastaju usled poremećaja poput virusnog hepatitisa. AST može da se nađe u čitavom organizmu – srčanom mišiću, jetri, bubrezima, mozgu, skeletnim mišićima, plućima, crvenim krvnim zrncima – dok se ALT obično nalazi samo u jetri. Oba enzima pokazuju nizak nivo u krvi, pa zato kada dođe do oštećenja ćelija jetre, može da dođe do njihovog curenja u krv i skoka nivoa. Bilo kakva povreda ćelija jetre može da podigne nivo ovih enzima, ali neće neophodno i da pokaže razmere oštećenja. Vrednosti ALT trebalo bi da budu ispod 36U/l, a ALT ispod 42U/l.

Uspostavljanje normalne funkcije jetre

Kada prođete kroz sva pomenuta laboratorijska ispitivanja, lekar može da vam pomogne da odlučite koji sledeći korak u lečenju želite da preduzmete. Pre svega, trebalo bi da uzimate sve lekove koje vam lekar prepiše. Ako imate probleme, kao što su hipotireoza, mononukleoza, upala, infekcija žučne kese ili upala pankreasa, lekar može da vam prepiše antiinflamatorne lekove ili antibiotike.

Ako redovno pijete alkohol ili pušite, prestanite i sa jednim i sa drugim, ili bar pokušajte da svedete na najmanju moguću meru. I jedno i drugo sadrži toksine koji su loši za vašu jetru, posebno ako je nivo enzima jetre već povišen. Alkohol može da poveća i akumulaciju masti u jetri.

Uzimajte suplemente mlečnog čkalja. Premda se rezultati razlikuju, ova lekovita biljka daje obećavajuće rezultate u lečenju bolesti jetre i virusnog hepatitisa. Ove kapsule možete da uzimate prema uputstvu na pakovanju, jer se ona razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Ako ste gojazni, smanjite ukupan unos kalorija. Višak kalorija, naročito kada dolaze iz ugljenih hidrata, pogoršaće nivo enzima jetre jer će se povećavati naslage masti. Pre svega, iz ishrane izbacite sve slatkiše. Potom se usredsredite na namirnice koje su zdravije, poput voća, povrća, integralnih žitarica i slabih proteina.

Mada saznanje da imate bilo kakvu bolest jetre može da bude zastrašujuće, funkciju jetre možete da vratite u normalno stanje, ako budete sarađivali sa lekarom na izradi najboljeg plana lečenja za vas.

Testovi za proveru funkcije jetre će vas pokrenuti, jer ćete bolje razumeti u čemu je problem, a potom možete da se odlučite za način lečenja.