Mutna mokraća: 10 mogućih uzroka koji ukazuju na bolesti ili dehidraciju

Boja urina je normalno žuta ali može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti. Pročitajte i šta mogu da ukazuju različite nijanse koje mokraća može da poprimi…

Boja urina može biti pokazatelj mnogih zdravstvenih problema. Pogledajte na koja sve zdravstvena stanja može upućivati različita boja urina.

“Prilikom pregleda urina obraća se pažnja i na boju i izgled urina; mokraća bi trebala biti bistra i svetle žute boje, mutna mokraća često ukazuje na upalu. Iz mokraće se može iščitati mnogo toga, no evo nekoliko primera indikacija; prisutstvo proteina u mokraći ukazuje na lošiji rad bubrega, glukoza u urinu je prisutna kod povećanog nivoa glukoze u krvi ili oštećenja bubrega. Nitriti su pozitivni kod jake bakterijske upale, a povećan broj leukocišta je takođe prisutan kod upale.

Važno je napomenuti kako se referentne vrednosti nalaza mogu razlikovati u pojedinim laboratorijima, stoga se uvek potrebno ravnati prema referentnim vrednostima propisanima u određenoj laboratoriji (u kojoj su analize učinjene). Takođe, za pravilno praćenje nalaza bilo bi dobro pretrage uvek vršiti u istoj laboratoriji”

naliza urina je jedna od korisnijih screening metoda čiji rezultati mogu dati osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema.

Rutinski pregled mokraće je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. Svaki takav pregled sastoji se od tri dela:

1. Opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika mokraće: izgled, boja, miris, reakcija i specifična težina.

2. Hemijska analiza. Najčešće hemijske analize su analize na proteine, šećer, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin i nitrite.

3. Pregled mokraćnog sedimenta tj. mikroskopski pregled taloga koji se dobije nakon što se mokraća centrifugira.

Prvi jutarnji urin se uzima u sterilnu posudu pri čemu je neophodna odgovarojuća higijena pacijenta i uzima se ne prvi, već drugi mlaz prve jutarnje mokraće. Mokraću treba sakupiti u odgovarajuću bočicu, koja može da se kupi u svakoj apoteci, pa treba izbegavati drugu vrstu ambalaže zbog moguće kontaminacije.

Normalan urin je bistar, dok zamućen ukazuje na povećan broj leukocita, odnosno na neki zapaljenjski proces, kao i na gljivice, bakterije, sluz i sve druge elemente koji se mogu naći u sedimentu urina.

Boja urina je normalno žuta ali može da varira u zavisnosti od unete količine tečnosti – od svetložute do tamnožute, a na nju utiču i povećana telesna temperatura, znojenje, povraćanje, proliv. Što je mokraća više koncentrovana, boja je tamnija. Zanimljivo je da ružičasta boja mokraće može da se pojavi, na primer, kada se konzumira veća količina cvekle ili kupina.

– Tamnosmeđi urin – ukazuje na povećanje bilirubina, što je najčešće znak oštećenja jetre, odnosno pojave žutice. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin, tako da je njima ovakav izgled urina normalan.

– Crveni urin – ukazuje na prisustvo hemoglobina, što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega, zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak), ali i na razne zapaljenjske procese, oštećenje mokraćnih kanala i bešike”