Menierova bolest (simptomi, lečenje, ishrana)

Menierova bolest je oboljenje čula sluha i čula za ravnotežu. Klinički se manifestuje napadima vrtoglavice, gubitkom sluha, zujanjem  i punoćom u ušima. Napad vrtoglavice se naglo javlja, traje do nekoliko sati, praćen je mučninom, a ponekad i povraćanjem. Njemu  prethodi osećaj zapušenosti i zujanje u obolelom uvu. Nakon napada pacijent je obično iscrpljen i malaksao. Gubitak sluha na obolelom uvu je postepeno sve veći, a zujanje je obično konstantno prisutno.

Tačan uzrok nastanka bolesti nije u potpunosti razjašnjen, ali se u literaturi navodi teorija da najverovatnije nastaje zbog poremećaja mikrocirkulacije u unutrašnjem uvu, odnosno nakupljanjem veće količine tečnosti (endolimfa) u unutrašnjem uvu. U početku je bolest jednostrana, ali vremenom često zahvata i drugo uvo.

Najčešće se  javlja u srednjem životnom  dobu, kod obolelih koji su radno sposobni. Zato je bitna rana dijagnostika i blagovremena terapija Menierove bolesti da bi se smanjilo odsustvo sa posla i poboljšao kvalitet života obolelih. Za dijagnozu Menierove bolesti pored anamneze i kliničkog pregleda bitno je ispitivanje slušne funkcije, ravnoteže kao i magnetna rezonanca.

Konzervativno lečenje

Zbog nepoznavanja etiologije bolesti u terapiji se primenjuju različite konzervativne i hirurške metode. Procenu efikasnosti primenjenog lečenja otežava fluktuirajući tok bolesti sa poboljšanjima i pogoršanjima. Obolelima najviše smeta nepredvidivi napad vrtoglavice, koji utuče ne samo na njihov kvalitet života, već i na radnu sposobnost. Zbog toga je terapija u Meniereovoj bolesti pre svega usmerena na lečenje simptoma akutnog napada,  ali i na  prevenciju sledećih  napada vrtoglavice i mogućnosti trajnog gubitka sluha.

Kod lečenja akutnog napada Menierove bolesti ordinira se  terapija koja smanjuje vrtoglavicu i mučninu. Primenjeni lekovi olakšavaju tegobe obolelom, ali ne leče uzrok nastanka bolesti već deluju simptomatski.

U daljoj profilaksi napada se primenjuje dugotrajna terapija betahistinom, jer je utvrđeno da primena betahistina poboljšava  mikrocirkulaciju unutrašnjeg uva.

U prevenciji se koriste I diuretici  koji imaju ulogu da smanje količinu  tečnosti u organizmu, a samim tim i u unutrašnjem uvu.

Pacijentima se preporučuje  I neslana dijeta uz konzumiranje 1,5l vode i kontrola  unosa  soli od 1,5 do 2 g tokom dana, jer veći unos količine  soli zadržava tečnost u organizmu.

Savetuje se i promena životnih navika (prestanak pušenja, unos čaja i kafe, izbegavanje stresa) koje mogu provocirati napad vrtoglavice.

Kod trajnog gubitka sluha mogu se primeniti u slušni aparati.

Vestibularna rehabilitacija,(program vežbi) , je korisna jer smanjuje mogućnost pada i poboljšava kvalititet života. Primenom vežbi koje su prilagođene bolesniku  omogućava se da mozak kompenzuje i ponovo adekvatno obradi primljene  podataka o ravnoteži.

U kućnim uslovima primenom Meniett aparata dolazi do ublažavanja simptoma vrtoglavice, zujanja i pritiska u ušima, ali nije evidentirana dugoročna efikasnost.

Invazivne intervencije

Kada konzervativna terapija nije efikasna, a napadi vrtoglavice su i dalje  često prisutni  predlaže se primena invazivnih intervencija, kojim se onesposobi ili razori čulo za ravnotežu u obolelom unutrašnjem uvu.

Lokalna primena leka u srednje uvo

Lokalna primena leka se ostvaruje ubrizgavanjem  u srednje uvo kortikosteroida ili aminoglikozida koji se apsorbuju u unutrašnjem uvu i time ostvaruju svoj efekat. Ovom intervencijom se ostvaruje visoka koncentracija primenjenog leka,  a minimalni sistemski efekat.

Hirurško lečenje

Hirurška terapija Menierove bolesti je indikovana kod pacijenata sa teškom formom ovog oboljenja kod  kojih  druge  metode lečenja nisu bile efikasne.