Leukoplakija u ustima i ginekologiji – simptomi, uzrok i lečenje

leukoplakija na jeziku

Leukoplakija (beličaste pločice) sluzokože usne duplje je u nekim slučajevima znak karcinoma. Otuda je jako važno pri postojanju lekoplakije isključiti maligni tumor.

U osnovi leukoplakije, najčešće se nalazi hiperplazija epitela i hiperkeratoza koje se obično javljaju kao reakcija na razne nadražaje. Leukoplakija se može zameniti sa drugim oboljenjima kao što su beli nevusi i lihen planus koja međutim, za razliku od prvog ne poseduju sklonost ka malignoj degeneraciji. Hiperkeratoza jezika se često viđa u trećem stadij umu sifilisa tako da se od bo^ lesnika sa karcinomom jezika, često dobija luetična anamneza. Ipak u brojnim slučajevima leukoplakije, tačan uzročni mehanizam ostaje još uvek nepoznat.

Oboljenje obično ne daje nikakve simptome tako da se otkriva pri rutinskom pregledu ili skreće pažnju lekara izjavom bolesnika da oseća kako su mu pojedini delovi usne duplje hrapavi. S obzirom da ne postoji pouzdana i direktna povezanost između kliničkog nalaza i mikroskopskog nalaza, definitivna dijagnoza se može postaviti jedino na osnovu nalaza histopatologa. Klinički nalaz i podaci dobijeni histopatološkim pregledom isečka uzetog biopsijom, mogu se korisno dopuniti ekološkim pregledom razmaza uzetog sa površine promenjenih delova sluzokože.

Lečenje se prvenstveno sastoji u otklanjanju raznih nadražaja na sluzokožu usne duplje (zabrana pušenja, izbegavanje stavljanja proteza). Ukoliko su promene na sluzokoži postale ireverzibilne, a ne zahvataju veliku površinu, treba ih ekscidirati. U nekim slučajevima međutim, promene su difuznog karaktera tako da ih je često nemoguće ekscidirati. U takvim slučajevima pored detaljnog pregleda važno^ je obezbediti stalne i redovne kontrole, kako bi se na taj način ne samo potvrdila dijagnoza već i blagovremeno otkrila eventualna maligna transformacija. Ostale metode lečenja kao elektrokoagulacija, davanje vitamina A i proteolitičkih fermenata, nisu dale očekivane rezultate.

Šta je leukoplakija vulve?

To je oboljenje kože vulve koje karakteriše prekomerni rast ćelija i koje krije u sebi tendenciju ka razvoju raka. Oblasti zahvaćene leukoplakijom su sivkastobele boje i izgledom podsećaju na pergament.

Šta izaziva leukoplakiju vulve?

Tačan uzrok nije poznat, ali se pretpostavlja da je leukoplakija povezana s opadanjem lučenja jajničkog hormona, do čega dolazi posle menopauze.

Kod koga je najverovatnije da će doći do leukoplakije?

Kod žena koje su prošle menopauzu.

Da li je leukoplakija vulve uobičajeno oboljenje?

Ne. To je relativno retko oboljenje.

Koji su simptomi leukoplakije vulve?

Najizraženiji simptom ovog oboljenja je svrab. Češanje često može da dovede do sekundarne infekcije od spoljnih bakterija i može da dovede do zapaljenja, oticanja, bola, crvenila pa čak i do krvarenja obližnjih površina.

Da li se leukoplakija ikada pretvara u rak vulve?

Da. Procenjuje se da oko dvadeset pet posto slučajeva raka vulve vodi poreklo od leukoplakije. Međutim, to ne znači da će se kod svih žena sa leukoplakijom pojaviti kancer.

Kako se leči leukoplakija vulve?

a. Ako je reč o infekciji, lokalno i oralno treba davati antibiotike.
b. Ako je svrab oštar, treba primeniti anestetičke masti.
c. Valja davati jajničke hormone da bi se sprečilo napredovanje bolesti.
d. Zbog prekancerozne prirode leukoplakije, često se izvodi hihirško uklanjanje zahvaćenih tkiva.

Da li se leukoplakija ikada gubi sama po sebi?

Posle medikamentoznog tretmana, to jest, upotrebe lekova, često dolazi do privremenog olakšanja, ali je hirurški zahvat jedini stvani lek ovom oboljenju.

Koliko obično treba vremena da se leukoplakija razvije u rak?

To je veoma spor proces, koji se razvija u nizu godina. Stoga, na raspolaganju je dovoljno vremena za likvidaciju lezija pre nego što one pretrpe maligne promene.