Krvna slika – šta znači PDW u krvi i na koje bolesti ukazuje kada je visok ili nizak

pdw krvna slika
Kompletna krvna slika, podrazumeva razne parametre, uključujući i PDW, odnosno raspodelu trombocita po volumenu.
PDW je mera oblika i veličine trombocita. Na ovaj način se određuje delotvornost funkcionisanja koštane srži, pa je moguće da budu potrebne i kontrolne analize krvi.

U nastavku saznajte zašto se radi ova analiza krvi i na šta ukazuje nizak ili povišen PDW u rezultatima krvne slike.

pdw u krvi

Ispitivanje trombocita je sastavni deo kompletne krvne slike. Pored broja trombocita (PLT), važan je i njihov izgled. Morfološke karakteristike trombocita mogu da se prate na osnovu dva indeksa koji se dobijaju posmatranjem određene zapremine krvi u elektronskom brojaču. Ta dva indeksa su:

  • PDW (engl. platelet distribution width), ili raspodela trombocita po volumenu – označava ujednačenost veličine krvnih pločica
  • MPV (engl. mean platelet volume), ili prosečna zapremina trombocita – daje informaciju o veličini krvnih pločica

Što se veličine trombocita tiče, opšte pravilo je da su veće krvne pločice obično mlađe, dok su manje krvne pločice stare nekoliko dana. Povišeni broj većih trombocita kod nekoga ko u krvi obično ima u mali broj krvnih pločica, ukazuje na to da je koštana srž pojačala njihovu proizvodnju.

MID u krvi

Kada se traži PDW krvna slika ?

Pošto se PDW obično radi kad i kompletna krvna slika tj. njen je deo, utvrđivanje ove vrednosti može da se traži zbog brojnih razloga. Najčešći problemi koje lekari ispituju su neobjašnjiva pojava modrica (podliva), uporno krvarenje iz malih posekotina ili rana, često krvarenje iz nosa ili unutrašnje krvarenje u digestivnom traktu. Prisustvo upornog osipa ili ljubičastih ospi na koži, takođe može da bude uzrok upućivanja na analizu krvi.

Kada su u pitanju žene, kada postoji stalno ili obilno menstrualno krvarenje, takođe može da se zahteva krvna slika da se utvrde vrednosti PDW u krvi.

MCH krvna slika

Kako se tumače rezultati?

Vrednosti PDW indeksa u krvi  obično se u rezultatima analize krvi javljaju kao snižene, normalne ili povišene. Evo i šta to znači.

PDW u krvi povišen:

Visok PDW je pokazatelj da veličina trombocita dramatično varira. U istom uzorku krvi se nalaze brojni mlađi i brojni stariji trombociti. Ovo može da ukazuje na neki oblik poremećaja koji je zahvatio koštanu srž ili trombocite pa može da bude neophodno dalje ispitivanje. Neki oblici kancera, anemija i zapaljenska oboljenja obično dovode do ovakvog rezultata, kao i neke infektivne bolesti.Ali povećan PDW u krvi može da izazove i korišćenje pilula za kontracepciju.

Normalan PDW:

Ovakav rezultat govori da su trombociti uglavnom iste veličine. Ovo je rezultat koji se u kompletnoj krvnoj slici javlja kod prosečene osobe.

Snižen PDW:

Ovo takođe može da ukazuje na prisustvo poremećaja koji utuče na koštanu srž i način na koji ona proizvodi trombocite. Do ovakvih rezultata obično dovode virusne infekcije, kao što su morbili (male boginje), hepatitis ili mononukleoza. Do ovakvih rezultata mogu da dovedu i neki lekovi i rak.

Ponekad se u rezultatima analize krvi kod PDW indeksa upisuje da pacijent ima „džinovske“ ili „abnormalno velike“ trombocite. Ovakav rezultat može da ukazuje na prisustvo nekog poremećaja imunog sistema ili nekog retkog naslednog poremećaja poput Bernard-Sulijeove bolesti.

U retkim slučajevima, u rezultatima krvne slike može da se nalazi beleška da je PDW „nepotpun“ ili “neubedljiv“. Ovo se događa kada dođe do zgrušavanja trombocita tokom analize krvi. U takvim okolnostima može da se zahteva nova analiza uz dodavanje antikoagulanta, koji će sprečiti zgrušavanje, pa će uzorak moći pravilno da se ispita.

Ponekad može da dođe do ozbiljnih oboljenja pa je PDW privremeno povišen i ne ukazuje na znakove ili simptome poremećaja. Postoje retka genetska oboljenja koja mogu da dovedu do ovoga, pa se obično obavljaju dalja ispitivanja.

mcv analiza krvi

Kakve su posledice abnormalne vrednosti PDW indeksa?

Ako je vrednost PDW indeksa abnormalna, a nema poznatog uzroka, onda lekar može da uputi pacijenta na analize krvi u pokušaju da postavi dijagnozu. Ovo može da podrazumeva ispitivanja na prisustvo zapaljenskih oboljenja, infektivnih bolesti, otkazivanja bubrega ili poremećaja krvarenja. Mogu da se traže i ispitivanja na bolesti jetre i utvrđivanje nivoa gvožđa, kao i vitamina.

U teškim slučajevima abnormalnosti, kada ne može da se utvrdi konačni uzrok za visok ili nizak PDW u krvi, može da se obavi biopsija koštane srži.

Kod pacijenata koji žive na velikim nadmorskim visinama, na vrednosti PDW indeksa mogu da utiču životne navike. Ako vam je zatražena krvna slika a vi ste nedavno proveli najmanje 30 dana u nekoj zoni sa velikom nadmorskom visinom, obavestite o tome svog lekara.

Utvrđivanje vrednost PDW indeksa u krvi obično se koristi kao skrining, kojim se proverava da li je pacijent dobrog zdravlja. Obično se obavlja u okviru rutinskog skrininga zdravlja. Ovaj parametar se proverava i kada postoji sumnja na poremećaj koštane srži. Rezultate skrininga pokažite svom lekaru koji će vam objasniti šta oni znače i da li ukazuju na neki zdravstveni problem.