Biohemijska analiza krvi – CK (enzim kreatin kinaza)

kreatin kinaza

Referetne vrednosti (normalne vrednosti): Muškarci: 39-308 U/L; Žene: 26-192 U/L

CK je koristan za dijagnostikovanje i praćenje miopatija ili drugih trauma, toksina ili povreda mišića izazvanih lekovima

Kliničke informacije 

Kreatin kinaza (CK) je enzim koji katalizira reverzibilnu fosforilaciju kreatina (Cr) adenozin trifosfatom (ATP). Fiziološki, kada se mišić kontrahuje, ATP se pretvara u adenozin difosfat (ADP), a CK katalizira refosforilaciju ADP u ATP koristeći kreatin fosfat kao rezervoar fosforilacije. CK enzim je dimer sastavljen od podjedinica izvedenih iz mišića (M) ili mozga (B). Identifikovana su tri izoenzima: trakasti mišić (MM), srčano tkivo (MB) i mozak (BB). Normalni serumski CK je pretežno CK-MM izoenzim.
Aktivnost CK je najveća u trakastim mišićima (MM izoenzim), srčanom tkivu (MB izoenzim) i mozgu (BB izoenzim). Koncentracije CK u serumu reflektuju mišićnu masu i dovode do toga da muškarci imaju veće koncentracije od žena. CK se može meriti da bi se procenila miopatija i da bi se pratili pacijenti sa rabdomiolizom za akutno oštećenje bubrega.
Napomena: Naporne vežbe ili intramuskularne injekcije mogu izazvati prolazno povišenje kreatin kinaze (CK).

Zašto se CK test uzima za analizu? 

CK test izoenzima se obično izvodi u hitnoj službi ako imate simptome srčanog udara. Vaš lekar može da traži CK test krvi zato što:
 – pomaže u dijagnostikovanju srčanog udara
 – daje informaciju o uzroku bola u grudima
 – daje informaciju koliko je srčanog ili nekog drugog mišićnog tkva oštećeno
Test može odrediti da li nosite gen za mišićnu distrofiju . Mišićna distrofija je grupa bolesti koja uzrokuje gubitak mišića i slabost tokom vremena. CK test  može da otkrije različite mišićne bolesti ili probleme, uključujući:
 – dermatomiozitis, upalna bolest koja pogađa kožu i mišiće
 – polimiozitis, upalna bolest koja uzrokuje slabost mišića
 – maligna hipertermija, koja je nasleđena bolest koja izaziva kontrakcije mišića
druga stanja koja mogu uzrokovati slom mišića, kao što su prekomerno vežbanje, određeni lekovi.

Kako da se pripremim za CK test?

Test izoenzima CK je sličan drugim testovima krvi. Ne zahteva specijalne pripreme.
Pre nego što isplanirate test krvi, važno je da kažete svom lekaru o lekovima koje ste uzimali bez recepta ili na recept. Neke supstance mogu izazvati povišene vrednosti  CK, uključujući:
 – lekovi koji snižavaju holesterol
 – steroidi
 – anestetici
 – amfotericin B, koji je antigljivični lek
 – alkohol
 – kokain
Drugi faktori mogu izazvati povišene rezultate testova, uključujući:
 – energična vežba
 – nedavna operacija
 – intramuskularne injekcije, kao što su vakcine
 – kateterizacija srca , kada se kateter ubacuje u venu u vašoj ruci, preponama ili vratu i navlači u vaše srce
Obavezno obavestite svog lekara ako ste nedavno iskusili bilo koji od ovih događaja.

Šta mogu očekivati tokom CPK testa?

Test krvi treba da traje samo nekoliko minuta. Zdravstveni radnik će koristiti topikalni antiseptik za čišćenje malog dela vaše ruke, obično na unutrašnjem delu vašeg lakta ili na poleđini ruke. Vezat će elastičnu traku oko nadlaktice da bi stvorio pritisak i olakšali pronalaženje vene.
Kada pronađu vašu venu, ubace sterilnu iglu u nju i povuku vašu krv u malu bočicu. Možda ćete osetiti lagani ubod dok igla uđe, ali sam test nije bolan. Nakon punjenja bočice, igla i elastična traka će biti uklonjeni. Zatim će biti postavljen zavoj preko mesta uboda.